Skupinová práce na projektech OCR

Aplikace ABBYY FineReader poskytuje nástroje pro práci s dokumenty ve spolupráci s dalšími uživateli prostřednictvím sítě. Několik uživatelů může sdílet stejné uživatelské jazyky a slovníky vytvořené pro tyto jazyky.

Chcete-li uživatelské slovníky a jazyky zpřístupnit více uživatelům:

 1. Vytvořte/otevřete projekt OCR a vyberte požadované možnosti skenování a OCR.
 2. Zadejte složku, v níž budou uživatelské slovníky uloženy. Tato složka by měla být přístupná všem uživatelům.
  Ve výchozím nastavení jsou uživatelské slovníky uloženy ve složce %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\UserDictionaries.
  Chcete-li pro uživatelské slovníky určit jinou složku:
  1. Na záložce Oblasti a text dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo). Klikněte na tlačítko Uživatelské slovníky....
  2. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Procházet... a zadejte cestu ke složce.
 3. Uložení uživatelských vzorů a jazyků do souboru (*.fbt):
  1. Klikněte na záložku OCR v dialogovém okně Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).
  2. Klikněte na Uložit uživatelské vzory a jazyky....
  3. V dialogovém okně Uložit možnosti zadejte složku, kam bude soubor uložen. Tato složka by měla být přístupná všem uživatelům.
 4. Nyní mají ostatní uživatelé přístup k uživatelským jazykům a slovníkům. Aby je mohli využívat, musejí načíst soubor *.fbt, který jste vytvořili v kroku 3 a zadat cestu ke složce s uživatelskými slovníky, které jste vytvořili v kroku 2.
  Aby uživatelé měli přístup k uživatelským slovníkům, vzorům a jazykům, musí mít oprávnění pro čtení a zápis pro složky, v nichž jsou tyto uloženy.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných uživatelských jazyků a jejich parametrů, klikněte na záložku OCR v dialogovém okně Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Když uživatelský jazyk používá několik uživatelů, uživatelé mohou do daného slovníku přidávat slova a odstraňovat je z něj, ale nemohou měnit vlastnosti spojené s daným jazykem.

Je-li uživatelský slovník některým z uživatelů upravován, ostatní uživatelé jej mohou používat k provádění OCR a ke kontrole pravopisu, nemohou však přidávat ani odebírat slova.

Všechny změny provedené uživatelem v uživatelském slovníku budou dostupné všem uživatelům, kteří zvolili složku, v níž je tento slovník uložen. Změny se u uživatelů projeví až po restartu aplikace ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.