Integracja z programem Microsoft Outlook

Integracja z programem Microsoft Outlook umożliwia łatwe tworzenie dokumentów PDF z wiadomości e-mail, folderów wiadomości e-mail i załączników do takich wiadomości bezpośrednio w programie Microsoft Outlook.

Jak utworzyć dokument PDF z treści wiadomości e-mail

Aby utworzyć dokument PDF z treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Microsoft Outlook wybierz wiadomość e-mail, z której chcesz utworzyć dokument PDF.
 2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 kliknij Konwertuj na PDF.
  Jeśli chcesz utworzyć dokument PDF z kilku wiadomości e-mail, zaznacz je wszystkie na raz.
 3. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, określ nazwę wynikowego pliku PDF i folder jego zapisu oraz wybierz opcję Otwórz dokument, jeśli chcesz otworzyć dokument wynikowy w przeglądarce plików PDF.
  Ponadto możesz określić odpowiednie polecenia w menu kontekstowym wybranej lub wybranych wiadomości e-mail.

W razie potrzeby kliknij opcję Preferencje na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15i zdefiniuj ustawienia tworzenia dokumentu PDF.

Spowoduje to zapisanie wynikowego dokumentu PDF w określonym folderze i otwarcie go w przeglądarce plików PDF, jeśli została wybrana taka opcja.  

Wszystkie załączniki do wiadomości e-mail zostaną zapisane w wynikowym dokumencie PDF jako załączniki PDF.

Jak utworzyć dokument PDF z folderu wiadomości e-mail

Aby utworzyć dokument PDF z folderu wiadomości e-mail:

 1. W programie Microsoft Outlook wybierz folder wiadomości e-mail, z którego chcesz utworzyć dokument PDF.
 2. Na pasku narzędziABBYY FineReader PDF 15kliknij opcję Utwórz plik PDF z folderulub wybierz odpowiednie polecenie w menu kontekstowym folderu.
 3. Podaj nazwę i określ miejsce zapisu wynikowego dokumentu PDF.
 4. Wybierz opcję Otwórz dokument, jeśli chcesz otworzyć dokument wynikowy w przeglądarce plików PDF.

W razie potrzeby kliknij opcję Preferencje na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 i zdefiniuj ustawienia tworzenia dokumentu PDF.

Spowoduje to zapisanie wynikowego dokumentu PDF w określonym folderze i otwarcie go w przeglądarce plików PDF, jeśli została wybrana taka opcja.  

Wszystkie załączniki do wiadomości e-mail zostaną zapisane w wynikowym dokumencie PDF jako załączniki PDF.

Jak utworzyć dokument PDF z załączników do wiadomości e-mail

Aby utworzyć dokument PDF z załączników do wiadomości e-mail:

 1. W programie Microsoft Outlook wybierz jedną lub więcej wiadomości e-mail, z których załączników chcesz utworzyć dokumenty PDF.
 2. Wybierz opcję Utwórz plik PDF z załączników na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 lub w menu kontekstowym wiadomości e-mail.
  Aby utworzyć dokument PDF z jednego lub większej liczby załączników do wiadomości e-mail, wybierz interesujące Cię załączniki i kliknij opcję Utwórz plik PDF z załączników w menu kontekstowym.
 3. Pojawi się okno dialogowe konwersji obrazu ABBYY FineReader PDF 15. W oknie tym należy określić odpowiednie parametry konwersji i ustawienia oraz kliknąć przycisk Konwertuj na PDF.
 4. Wskaż folder, w którym mają zostać zapisane wynikowe dokumenty PDF.

Spowoduje to zapisanie Twoich wynikowych dokumentów PDF w określonym folderze.

Ustawienia tworzenia plików PDF

To okno dialogowe zawiera następujące grupy ustawień:

 • Utwórz dokument PDF/A
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z PDF/A. Wybierz interesujący Cię typ dokumentu PDF/A z listy rozwijanej po prawej stronie.
 • Chroń dokumenty hasłem
  Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ustawić hasło do ochrony dokumentu PDF przed nieautoryzowanym przeglądaniem, drukowaniem i edytowaniem. Następnie kliknij opcję Ustawienia... i w oknie dialogowym, które się pojawi zdefiniuj parametry bezpieczeństwa .

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.