Pole wyboru

Pole wyboru umożliwia użytkownikowi wybór opcji lub pozostawienie jej niewybranej (tzn. wybór między Tak lub Nie).

Aby dodać pole wyboru do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować pole wyboru, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości pól wyboru

Karta Ogólne

Karta Wygląd

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.