Ukládání elektronických knih

ABBYY FineReader 14 umožňuje provádět skenování papírových knih a jejich převod do formátů EPUB, FB2 a DjVu. Výsledné elektronické knihy budete moci číst na tabletech (včetně iPadů) a dalších mobilních zařízeních a nahrávat je na svůj účet na serveru Kindle.com.

Elektronickou knihu můžete také uložit ve formátu HTML. Podrobnosti naleznete v kapitole Ukládání ve formátu HTML.

Ukládání ve formátu FB2 nebo EPUB

Postup uložení textu ve formátu FB2 nebo EPUB:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a zvolte možnost dokument FB2, nebo dokument EPUB. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, klikněte na Uložit v jiných formátech... a vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako > Dokument FB2 (nebo Dokument EPUB®).

Dokument bude uložen ve formátu, který byl zadán. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce EPUB/FB2.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Elektronická publikace (EPUB) (neboFictionBook (FB2)).

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > EPUB / FB2 dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Ukládání ve formátu DjVu

Pro uložení textu ve formátu DjVu:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte dokument DjVu. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, zvolte Uložit v jiných formátech... a v otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako >Dokument DjVu.

Dokument bude uložen ve formátu, který byl zadán. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce DjVu.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Dokument DjVu.

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > DjVu dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.