Technická podpora

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania programu ABBYY FineReader, skôr ako sa obrátite na službu technickej podpory, prečítajte si dokumentáciu, ktorú máte k dispozícii (Používateľská príručka a Pomocník). Môžete si tiež pozrieť odpovede na často kladené otázky vo vedomostnej databáze spoločnosti ABBYY.

Ak v dokumentácii k produktu alebo vo vedomostnej databáze nemôžete nájsť odpoveď na svoju otázku, kontaktujte službu technickej podpory spoločnosti ABBYY. Môžete vytvoriť novú požiadavku na podporu prostredníctvom on-line formulára na adrese http://onlinesupport.abbyy.com.

V prípade technického problému priložte k požiadavke na podporu súbor správy systému. Ak chcete vygenerovať správu systému, kliknite na Pomocník > O programe > Informácie o systéme... > Uložiť....

Ak nemôžete vygenerovať správu systému, v požiadavke na podporu uveďte tieto informácie:

  • Sériové číslo vašej kópie alebo ID podpory (ak chcete zistiť sériové číslo vašej kópie produktu, kliknite na Pomocník > O programe > Informácie o licencii).
  • Číslo zostavy vašej kópie (ak chcete zistiť číslo zostavy vašej kópie produktu, kliknite na Pomocník > O programe).
  • Verziu operačného systému Windows.
  • Akékoľvek iné informácie, ktoré považujete za dôležité.

Skôr, ako sa obrátite na službu technickej podpory spoločnosti ABBYY, nezabudnite si nainštalovať najnovšie dostupné aktualizácie pre vašu verziu programu ABBYY FineReader. Ak chcete skontrolovať, či sú dostupné nejaké aktualizácie, kliknite na ponuku Pomocník > Vyhľadávať aktualizácie programu.

Technická podpora sa poskytuje iba registrovaným používateľom a podlieha životnému cyklu produktu a zásadám technickej podpory. Ak chcete zaregistrovať svoju kópiu produktu, navštívte túto stránku webovej lokality spoločnosti ABBYY alebo kliknite na Pomocník > Registrovať... v produkte.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.