Edytor PDF

Edytor PDF w programie ABBYY FineReader to praktyczne narzędzie do pracy z dokumentami PDF. Przy jego pomocy można przeglądać dokumenty PDF, wyszukiwać tekst, zmieniać kolejność stron, dodawać i usuwać strony, edytować tekst dokumentów, kopiować obrazy i fragmenty tekstu z dokumentów PDF i wklejać je do innych aplikacji, dodawać komentarze do dokumentów PDF oraz tworzyć, wypełniać i edytować interaktywne formularze PDF. Nie trzeba konwertować dokumentu PDF na edytowalny format, nawet jeśli zawiera tylko skany bez warstwy tekstowej.

Spis treści rozdziału

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.