Zobrazování výsledků porovnávání

Rozdíly, které program zjistí, jsou v obou textech zvýrazněny a jsou také uvedeny samostatně v podokně na pravé straně.

Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty dokáže nalézt následující typy rozdílů:

Každá položka v seznamu rozdílů obsahuje odstraněnou, vloženou nebo upravenou část textu a čísla stránek, kde se tento text v každém dokumentu vyskytuje. Chcete-li kopírovat rozdíl do schránky, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté klikněte na Kopírovat rozdíl v místní nabídce, nebo jej vyberte a klikněte na Upravit > Kopírovat rozdíl.

Byla-li část textu upravena budou nová i stará verze dané části uvedeny v podokně úplně napravo.

Počet zjištěných rozdílů se zobrazí na dvou místech:

 • Na červené liště, která se po porovnání dokumentů zobrazí v horní části oblasti zobrazení:
 • Vedle názvu karty ROZDÍLY v podokně úplně napravo: .

Když vyberete rozdíl na kartě ROZDÍLY, lišící se text se zobrazí na stejném místě v obou dokumentech.

Chcete-li na rozdíly přejít, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na rozdíl v jednom z dokumentů.
 • Použijte klávesové zkratky: Ctrl+Šipka vpravo/Ctrl+Šipka vlevo.
 • Použijte tlačítka a na kartě ROZDÍLY.
 • Klikněte na Porovnat a poté klikněte na Další rozdíl nebo Předchozí rozdíl.

Obě verze můžete též posouvat zároveň, abyste změny viděli v náhledu, kde jsou umístěny vedle sebe.
Synchronizace posouvání je ve výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li ji vypnout, klikněte na Přizpůsobit na šířku v nabídce Zobrazit a vymažte položku Synchronizovat posouvání, nebo klikněte na dokument a zakažte možnost Synchronizovat posouvání v místní nabídce, nebo klikněte na tlačítko nad jedním z dokumentů.

Seskupování rozdílů

Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty seskupuje identifikované rozdíly, takže můžete ignorovat drobné změny a zaměřit se na zásadní rozdíly.

Zjištěné rozdíly mohou být umístěny v jedné z následujících tří skupin:

 • Základní text
  Tato skupina obsahuje zásadní rozdíly nalezené v základním textu obou dokumentů.
 • Záhlaví a zápatí
  Tato skupina obsahuje rozdíly v záhlavích a zápatích obou dokumentů (např. rozdíly v číslech stránek).
 • Číslování
  Tato skupina obsahuje rozdíly v číslech obsažených ve dvou dokumentech, např. rozdíly v číslování seznamů.

Chcete-li seskupování rozdílů zakázat, klikněte na tlačítko na záložce ROZDÍLY v podokně úplně napravo.

Chcete-li odebrat rozdíl ze seznamu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na tlačítko na záložce ROZDÍLY.
 • Klikněte na rozdíl pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Ignorovat rozdíl v místní nabídce.

Chcete-li odstranit několik rozdílů najednou, vyberte je a zároveň držte klávesu Ctrl.

Veškeré rozdíly, které byly ze seznamu odebrány, se nezobrazí ve zprávě o porovnání.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.