Inne formaty

W oknie Nowe zadanie można konwertować pliki PDF i obrazy do popularnych formatów (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) oraz łączyć po kilka plików w jeden dokument.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na inne formaty.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Wybierz format wyjściowy Wybierz format, na który ma zostać przekonwertowany wybrany plik.
  2. Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Więcej opcji... Otwiera się odpowiednia zakładka w oknie dialogowym Nastavení formátu.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na inne formaty.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
  Po zakończeniu zadania dokument wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.