Ukládání ve formátu PDF/A

PDF Editor umožňuje ukládání dokumentů do formátu PDF/A určeného pro dlouhodobé skladování.

Dokumenty PDF/A obsahují veškeré informace potřebné k tomu, aby je bylo možno správně zobrazit:

 • Všechna písma jsou vložena do dokumentu (kromě neviditelného textu).
 • Používají se pouze vložitelná písma.
 • Barvy se zobrazují správně bez ohledu na zařízení.
 • Matadata použitá v dokumentu splňují platné standardy.

Následující prvky nejsou podporovány:

 • audio, video a 3D objekty,
 • skripty,
 • šifrování,
 • odkazy na externí obsah,
 • obsah chráněný autorskými právy (např. LZW).

Chcete-li dokument uložit ve formátu PDF/A:

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako > Dokument PDF.... Případně klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na Dokument PDF....
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název a umístění pro váš dokument.
 3. Vyberte Vytvořit dokument PDF/A a poté vyberte verzi PDF/A v rozevíracím seznamu.
 4. Klikněte na Uložit.

Dokumenty splňující standard PDF/A můžete vytvářet z různých formátů. Viz také: Vytváření dokumentů PDF.

Verze PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 je založena na PDF 1.4 a podporuje následující funkce:
  • A – accessible (přístupný) – další požadavky na dokument (značky)
  • B – basic (základní) – úroveň základní shody

ISO 19005-1:2005 (Kor 1: 2007, Kor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 je založena na PDF 1.7 a podporuje další funkce:
  • U - kódování Unicode
  • komprese JPEG2000
  • průhlednost
  • Přílohy PDF/A
  • digitální podpisy

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 podporuje další funkce:
  • přiložené soubory v libovolném formátu

ISO 19005-3:2012

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.