Uloženie výsledkov porovnania

Existujú dva spôsoby na uloženie rozdielov v programe ABBYY Porovnať dokumenty:

  1. Ak chcete uložiť výsledky porovnania ako komentáre v dokumente PDF s komentármi, vykonajte jednu z nasledujúcich operácií:
    • Kliknite na dokument, ktorý chcete uložiť, a potom kliknite na Súbor > Uložiť dokument s rozdielmi vo formáte PDF....
    • Kliknite na tlačidlo v paneli nástrojov nad dokumentom, ktorý chcete uložiť.
  2. Ak chcete uložiť výsledky porovnania do tabuľky v programe Microsoft Word, vykonajte jednu z nasledujúcich operácií
    • Kliknite na Súbor > Uložiť rozdiely do súboru....
    • Kliknite na tlačidlo na karte ROZDIELY.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.