Porovnávanie dokumentov

Ak chcete porovnať dve verzie dokumentu, vykonajte tieto kroky:

 1. Spustite program ABBYY Porovnať dokumenty.
  Pozrite tiež: Spustenie programu ABBYY Porovnať dokumenty.
 2. Otvorte dokumenty v programe ABBYY Porovnať dokumenty. Dokumenty musia byť v jednom z podporovaných formátov.
  Ak chcete otvoriť dokument, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Presuňte dokument na jednu z dvoch zobrazovacích oblastí.
  • Kliknite kdekoľvek na zobrazovaciu oblasť a prejdite na umiestnenie súboru.
  • Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi zobrazovacej oblasti a prejdite na požadovaný dokument.
  • Kliknite na jednu zo zobrazovacích oblastí a potom kliknite na Súbor > Otvoriť dokument....
   Medzi zobrazovacími oblasťami môžete prepínať stlačením klávesov Ctrl+Tab alebo Alt+1/Alt+2.
  • Program ABBYY Porovnať dokumenty si pamätá nedávno porovnávané páry dokumentov.
  • Ak chcete otvoriť jeden z nedávno porovnávaných dokumentov, vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu v hornej časti zobrazovacej oblasti.
  • Ak chcete otvoriť nedávno porovnávaný pár dokumentov, kliknite na Súbor > Nedávne porovnania a vyberte pár dokumentov zo zoznamu.
   Pár nedávno porovnávaných dokumentov môžete tiež otvoriť z okna Nová úloha. Kliknite na kartuPorovnať a potom vyberte pár dokumentov v časti Nedávne porovnania.
 3. Vyberte možnosť jazyk dokumentov zo zoznamu na karte POROVNAŤ.
 4. Kliknite na tlačidlo Porovnať na karte POROVNAŤ na table úplne vpravo alebo kliknite na príkaz Porovnať dokumenty v ponuke Porovnať.
  Zobrazí sa okno zobrazujúce indikátor priebehu, tipy na porovnávanie a upozornenia.
 5. Skontrolujte zistené rozdiely. Môžete:
  • Zobraziť zoznam rozdielov na karte ROZDIELY na table úplne vpravo alebo
  • Zobraziť zvýraznené rozdiely v dokumentoch.
 6. Uložte výsledok porovnania. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi:
  • Uložte súbor PDF obsahujúci komentáre s rozdielmi v komentároch. Ak tak chcete urobiť, kliknite na tlačidlo v oblasti dokumentu, ktorý chcete uložiť. Dokument sa uloží ako súbor PDF a všetky rozdiely oproti druhému dokumentu budú zvýraznené a okomentované.
  • Uložte dokument programu Microsoft Word obsahujúci zoznam všetkých rozdielov medzi dokumentmi. Ak tak chcete urobiť, kliknite na tlačidlo na karte ROZDIELY na table úplne vpravo.

Pozrite tiež: Zobrazenie výsledkov porovnania, Uloženie výsledkov porovnania.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.