Kopírování obsahu z dokumentů PDF

Editor PDF umožňuje kopírování textu, obrázků a tabulek z dokumentů PDF do jiných aplikací. Tyto funkce lze použít v dokumentech PDF jakéhokoli typu, dokonce i v těch, které obsahují pouze skeny.

Chcete-li zkopírovat text, postupujte následovně:

 1. Vyberte text, který chcete zkopírovat.
 2. Klikněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Kopírovat text v místní nabídce, nebo klikněte na jednu z ikon na místním panelu nástrojů, který se zobrazí nad textem.
 3. Vložte text do požadované aplikace.

Chcete-li zkopírovat text ze stránky, na které již je textová vrstva (bez ohledu na to, či původní, nebo vytvořená procesem rozpoznávání na pozadí), vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Kopírovat text v místní nabídce.

Chcete-li zkopírovat tabulku, postupujte následovně:

 1. Vyberte tabulku, kterou chcete zkopírovat.
 2. Klikněte na vybranou tabulku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Kopírovat tabulku v místní nabídce, nebo klikněte na jednu z ikon na místním panelu nástrojů, který se zobrazí nad tabulkou.
  K úpravě tabulky před jejím zkopírováním můžete použít místní panel nástrojů nad tabulkou. Do tabulky můžete přidávat svislé a vodorovné oddělovače, odebírat z ní oddělovače a rozdělovat nebo slučovat buňky tabulky.

  V původním souboru nebudou v tabulce provedeny žádné změny.
  Po úpravě tabulky opět klikněte na Kopírovat tabulku.
 3. Vložte tabulku do požadované aplikace.

Je-li kopírovaný obsah výrazně odlišný od původního dokumentu:

 • Pokud dokument nemá textovou vrstvu, zkontrolujte, zda jsou vybrány správné jazyky OCR.
 • Je-li na stránce s obsahem, který chcete kopírovat, nekvalitní textová vrstva, nahraďte ji novou textovou vrstvou.

Nyní se pokuste zkopírovat obsah znovu.

Chcete-li zkopírovat část stránky jako obrázek, postupujte následovně:

 1. Vyberte oblast, kterou chcete zkopírovat.
 2. Klikněte na vybranou oblast pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Kopírovat obrázek v místní nabídce, nebo klikněte na jednu z ikon na místním panelu nástrojů, který se zobrazí nad oblastí. Pokud vybraná oblast obsahuje text, tento text nebude rozpoznán a bude zkopírován jako část obrázku.
 3. Vložte obrázek do požadované aplikace.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.