Používání virtuální tiskárny k vytváření dokumentů PDF

Dokumenty PDF lze vytvářet z libovolné aplikace, která umožňuje výběr tiskárny. PDF-XChange 5.0 pro ABBYY FineReader 14 bude použita.

  1. Otevřete dokument, z něhož chcete vytvořit PDF.
  2. Otevřete dialogové okno Možnosti tisku.
  3. Ze seznamu dostupných tiskáren vyberte PDF-XChange 5.0 pro ABBYY FineReader 14 .
  4. Je-li to nutné, klikněte na Vlastnosti... a upravte nastavení vytváření PDF.
  5. Klikněte na Tisk a zahájí se vytváření dokumentu PDF.
  6. V otevřeném dialogovém okně můžete změnit název a umístění souboru, zvolit otevření dokumentu pro prohlížení po jeho uložení nebo jeho odeslání e-mailem. Vytvářený dokument PDF lze také přidat ke stávajícímu dokumentu PDF volbou Přidat soubory do PDF .

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.