Pokročilá konverzia

Program ABBYY FineReader obsahuje program OCR Editor, ktorý poskytuje pokročilé funkcie OCR a konverzie. Program OCR Editor vám umožňuje skontrolovať oblasti rozpoznávania a overiť rozpoznaný text, predbežne spracovať snímky na zlepšenie presnosti OCR a omnoho viac.

Program OCR Editor tiež ponúka výkonné funkcie na doladenie OCR a konverzie, aby ste získali najlepšie možné výsledky. Napríklad môžete upraviť oblasti rozpoznávania, skontrolovať rozpoznaný text a učiť program ABBYY FineReader rozpoznávať neštandardné znaky a písma.

 1. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete otvoriť program OCR Editor:
  • Otvorte okno Nová úloha kliknutím na Súbor > Nová úloha, vyberte kartu Otvoriť a kliknite na úlohu Otvoriť v editore OCR.
  • Otvorte okno Nová úloha a kliknite na Nástroje > Editor OCR.
  • Otvorte okno Nová úloha a kliknite na Súbor > Otvoriť v editore OCR....
 2. V dialógovom okne Otvoriť snímku vyberte súbory, ktoré chcete otvoriť.
  Ak používate predvolené nastavenia, program ABBYY FineReader automaticky analyzuje a rozpozná vami otvorené súbory. Tieto nastavenia môžete zmeniť na karte Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa otvorilo toto dialógové okno).
 3. Po otvorení dokumentu sa jeho snímka zobrazí v table Snímka a na snímke sa označia oblasti textu, obrázkov, tabuliek a čiarových kódov. Skontrolujte, či sa oblasti správne zistili a

  upravte ich, ak je to potrebné.

 1. Ak ste nejakým spôsobom zmenili oblasti, kliknite na tlačidlo Rozpoznať na hlavnom paneli nástrojov na opätovné rozpoznanie dokumentu.
 2. Skontrolujte rozpoznaný text v table Text a v prípade potreby ho opravte.
 3. Uložte rozpoznaný dokument. Formát, do ktorého môžete uložiť svoj dokument, môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu tlačidla Uložiť/Odoslať na hlavnom paneli nástrojov (na otvorenie rozbaľovacieho zoznamu kliknite na šípku vedľa tlačidla).

Ďalšie informácie o programe OCR Editor a jeho funkciách nájdete v časti Práca s programom OCR Editor.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.