Vypĺňanie formulárov

Program PDF Editor umožňuje zobraziť, vyplniť, uložiť a vytlačiť interaktívne formuláre.

 1. Ak dokument obsahuje formulár, zobrazí sa nasledujúca správa:

  Zvýrazňovanie polí môžete vypnúť zrušením začiarknutia políčka Zvýrazniť polia v tejto správe.
  Ak vo formulári PDF nie sú zvýraznené žiadne polia, formulár môžete napriek tomu vyplniť pomocou nástroja Textové políčko.
  Pozrite tiež: Pridávanie textu do dokumentu PDF.
 2. Ak chcete vyplniť formulár, vyberte hodnoty z rozbaľovacieho zoznamu alebo zadajte text z klávesnice.


Pomocou programu ABBYY FineReader môžete tiež:

 • Načítať údaje do formulára
  Kliknite na Upraviť > Formulárové údaje > Načítať formulárové údaje zo súboru.... V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte súbor *.fdf obsahujúci údaje a kliknite na Otvoriť. Formulár sa vyplní údajmi zo súboru *.fdf.
 • Uložiť údaje formulára
  Kliknite na Upraviť > Formulárové údaje > Uložiť formulárové údaje do súboru.... Do dialógového okna, ktoré sa otvorí, zadajte názov súboru *.fdf a kliknite na Uložiť. Údaje z formulára sa uložia do súboru *.fdf, ktorý ste vytvorili.
 • Vymazať polia formulára
  Kliknite na Upraviť > Formulárové údaje > Resetovať formulár. Všetky polia formulára sa vymažú.

Ak je v nastaveniach programu vypnutý jazyk JavaScript, niektoré prvky vo formulároch PDF môžu byť nedostupné. Môžu byť napríklad nedostupné kontroly formátu údajov. Jazyk JavaScript môžete aktivovať kliknutím na Možnosti > Iné > Aktivovať JavaScript v dokumentoch PDF otvorených v programe PDF editor.

Pozrite tiež: Funkcie zabezpečenia PDF.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.