Nastavení TXT

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

 1. Naformátovaný text
  Zachovává odstavce, nezachovává však přesné umístění objektů a řádkování. Navíc se při reprodukci odsazení odstavců a tabulek používají mezery. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
  Svislý text se změní na vodorovný.
 2. Prostý text
  Nezachovává formátování.

Nastavení textu

 • Zachovat konce řádků
  Zachovává původní uspořádání řádků. Není-li vybrána tato možnost, každý odstavec se uloží jako jeden řádek textu.
 • Vložit znak konce stránky jako (#12) oddělovač stránky
  Ukládá původní uspořádání stránek.
 • Použít prázdný řádek jako oddělovač odstavců
  Odděluje odstavce prázdnými řádky.
 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjišťuje znakovou stránku. Chcete-li znakovou stránku změnit, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.