Odesílání dokumentů PDF do editoru OCR

Editor PDF umožňuje odesílání dokumentů PDF do nástroje Editor OCR, kde můžete kreslit oblasti rozpoznávání, kontrolovat rozpoznaný text, učit program rozpoznávat nestandardní písma a znaky a používat další pokročilé funkce, které aplikace ABBYY FineReader nabízí.

 • Chcete-li dokument PDF odeslat do editoru OCR, klikněte na šipku vedle tlačítka a poté klikněte na Rozpoznat a ověřit v editoru OCR.
 • Chcete-li do editoru OCR odeslat jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete odeslat, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a klikněte na Odeslat zvolené stránky do editoru OCR v místní nabídce.

Při odesílání dokumentu do editoru OCR může dojít ke ztrátě některých objektů dokumentu, jako jsou:

    • přílohy,
    • záložky,
    • komentáře,
    • anotace.

Po dokončení práce s dokumentem v editoru OCR ho můžete poslat zpět do editoru PDF. Chcete-li to udělat, klikněte na šipku vedle tlačítka a poté klikněte na Odeslat do editoru PDF. Případně klikněte na Soubor > Odeslat do > Editor PDF....

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.