Odesílání výsledků OCR do editoru PDF

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje odesílání výsledků z editoru OCR do nástroje Editor PDF , kde do dokumentu můžete přidávat poznámky a komentáře a používat další funkce, které ABBYY FineReader nabízí pro práci s dokumenty PDF.

Chcete-li odeslat výsledky OCR do editoru PDF:

  • Na panelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte Odeslat do editoru PDF
  • Klikněte na Soubor > Odeslat do > Editor PDF...

Po dokončení práce s dokumentem v editoru PDF ho můžete poslat zpět do editoru OCR. Chcete-li to udělat, v panelu nástrojů v horní části okna editoru OCR klikněte na šipku vedle tlačítka a v rozevíracím seznamu vyberte Rozpoznat a ověřit v editoru OCR . Chcete-li odeslat jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete odeslat, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a klikněte na Odeslat zvolené stránky do editoru OCR v místní nabídce.

Při odesílání dokumentu zpět do editoru OCR může dojít ke ztrátě následujících objektů dokumentu:

  • přílohy,
  • záložky,
  • komentáře,
  • anotace.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.