Nastavení PPTX

K dispozici jsou následující nastavení:

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Uchovat obrazy.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na  Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Nastavení textu

  • Zachovat záhlaví a zápatí
    Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.
  • Zachovat konce řádků
    Zachovává původní uspořádání řádků. Jinak bude ve výstupním dokumentu jeden řádek obsahující veškerý text.
  • Zalomit text
    Zmenšuje velikost písma textu, pokud text se nevejde do textového bloku.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.