Vkládání a úprava obrázků

Editor PDF umožňuje vkládání obrázků do jakéhokoli typu dokumentu PDF.

  1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Nástroje PDF.
  2. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte obrázek a klikněte na možnost Otevřít.
  3. Přesunete obrázek do požadovaného umístění na stránce.

Obrázky můžete přesunovat, otáčet, odstraňovat a měnit jejich velikost. Přesunete-li obrázek, může se překrývat s dalšími objekty na stránce. Chcete-li překrytý obrázek přesunout do popředí, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Přesunout obrázek dopředu.

Odstranění obrázku:

  • Chcete-li odstranit obrázek z běžného dokumentu PDF, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Odstranit v místní nabídce.
  • Můžete odstranit část obrazu dokumentu a cokoli, co může obsahovat, včetně obrázků. To lze provést kliknutím na nástroj na panelů nástrojů Nástroje PDF a následným výběrem oblasti, kterou chcete odstranit.

Nástroj Vymazat odstraní obrázky a text, automaticky vybere odpovídající barvu pozadí a použije ji k vyplnění prázdného místa.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.