Pokud je použito nesprávné písmo nebo jsou určité znaky nahrazeny znaky „?“ nebo „□“

Vidíte-li v podokně Text místo písmen znaky „?“ nebo „□“, zkontrolujte, zda písma zvolená pro zobrazení rozpoznaného textu obsahují všechny znaky vašeho textu.

Viz také: Požadovaná písma.

Písmo rozpoznaného textu můžete změnit bez opětovného spouštění procesu OCR.

Změna písma v krátkém dokumentu:

  1. Vyberte část textu, kde některé znaky jsou ve špatném písmu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a poté klikněte na Vlastnosti v místní nabídce.
  3. Vyberte požadované písmo z rozevíracího seznamu Písmo v podokně Vlastnosti textu. Písmo ve vybrané části textu se změní odpovídajícím způsobem.

Změna písma v dlouhém dokumentu, v němž se používají styly:

  1. Klikněte na Nástroje > Editor stylu....
  2. V dialogovém okně Editor stylů zvolte styl, který chcete upravit, a změňte jeho písmo.
  3. Klikněte na OK. Písmo s tímto stylem se ve všech částech textu změní odpovídajícím způsobem.

Pokud byl projekt OCR rozpoznán nebo upraven v jiném počítači, text dokumentu se ve vašem počítači nemusí zobrazit správně. Je-li tomu tak, ujistěte se, že všechna písma použitá v tomto projektu OCR jsou ve vašem počítači nainstalovaná.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.