Porovnávanie dokumentov

(Táto funkcia nie je dostupná v niektorých verziách programu ABBYY FineReader 14. Pozrite tiež: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Program ABBYY FineReader obsahuje program ABBYY Porovnať dokumenty, čo je aplikácia, pomocou ktorej môžete porovnať dve verzie dokumentu, a to aj v prípade, ak sú tieto verzie v rôznych formátoch. Program ABBYY Porovnať dokumenty automaticky zistí rozdiely v dvoch verziách, vďaka čomu môžete rýchlo získať prehľad o zmenách spravených v origináli. To sa môže hodiť v rôznych situáciách, napríklad keď chcete skontrolovať dokument pred jeho podpísaním alebo zverejnením.

Program ABBYY Porovnať dokumenty môžete spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Otvorte okno Nová úloha, vyberte kartu Porovnať a kliknite na Otvoriť program ABBYY Porovnať dokumenty.
 • Kliknite na tlačidlo Štart v operačnom systéme Windows a kliknite na ABBYY FineReader 14 > ABBYY Porovnať dokumenty  (v operačnom systéme Windows 10 kliknite na tlačidlo Štart , vyberte v ponuke Štart položku Všetky programy a kliknite na ABBYY FineReader 14  > ABBYY Porovnať dokumenty)
 • Kliknite na Porovnať dokumenty v ponuke Nástroje.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v programe Prieskumník Windows a kliknite na Porovnať dokumenty... v ponuke skratiek.

Pri porovnaní dvoch dokumentov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 1. Otvorte program ABBYY Porovnať dokumenty, v ľavej table otvorte jednu z verzií, ktorú chcete porovnať, a druhú v pravej table.
 2. V table POROVNAŤ vyberte z rozbaľovacieho zoznamu jazyky dokumentu.
 3. Kliknite na tlačidlo Porovnať na porovnanie dokumentov.
 1. Skontrolujte rozdiely zistené programom ABBYY Porovnať dokumenty.
  Rozdiely medzi dvomi verziami sa zvýraznia v každej verzii a zobrazia sa v pravej table, vďaka čomu budete mať prehľad o zmenách v dokumente. Takto jednoducho uvidíte, ktorý text bol v jednotlivých verziách pridaný, odstránený alebo upravený. Obidve strany sa posúvajú súčasne a vedľa seba sa vždy zobrazia identické fragmenty. Rozdiely môžete odstrániť zo zoznamu alebo skopírovať do schránky.

  Rozdiely, ktoré ste odstránili zo zoznamu, sa neuložia do správy o rozdieloch.
 2. Uložte správu o rozdieloch. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi. Jednu z verzií môžete uložiť ako dokument PDF, v ktorom sa všetky rozdiely označia pomocou komentárov, alebo môžete rozdiely uložiť do dokumentu programu Microsoft Word.

Ďalšie informácie o porovnávaní dvoch verzií toho istého dokumentu nájdete v časti ABBYY Porovnať dokumenty.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.