Skupinová práca s projektmi OCR

Program ABBYY FineReader poskytuje nástroje na prácu s dokumentmi spolu s inými používateľmi v sieti. Rovnaké používateľské jazyky a slovníky vytvorené pre tieto jazyky môžu zdieľať viacerí používatelia.

Ak chcete zabezpečiť dostupnosť používateľských slovníkov a jazykov pre viacerých používateľov:

 1. Vytvorte alebo otvorte projekt OCR a vyberte požadované možnosti skenovania a OCR pre daný projekt.
 2. Vyberte priečinok, do ktorého sa majú ukladať používateľské slovníky. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov.
  Používateľské slovníky sa štandardne ukladajú do priečinka %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\UserDictionaries.
  Ak chcete pre používateľské slovníky určiť iný priečinok:
  1. Na karte Oblasti a text dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo) kliknite na tlačidlo Používateľské slovníky....
  2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom kliknite na tlačidlo Prehľadávať... a zadajte cestu k svojmu priečinku.
 3. Uložte používateľské vzory a jazyky do súboru (*.fbt):
  1. Kliknite na kartu OCR v dialógovom okne Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).
  2. Kliknite na Uložiť vzory a jazyky....
  3. V dialógovom okne Možnosti uloženia zadajte priečinok, kam sa má uložiť súbor. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov.
 4. Teraz majú aj ostatní používatelia prístup k používateľským jazykom a slovníkom. Urobia to tak, že si musia načítať súbor *.fbt, ktorý ste vytvorili v kroku 3, a zadať cestu k priečinku s používateľskými slovníkmi, ktoré ste vytvorili v kroku 2.
  Aby používatelia získali prístup k používateľským slovníkom, vzorom a jazykom, musia mať povolenie čítať a zapisovať do priečinkov, v ktorých sú tieto položky uložené.

Ak chcete zobraziť zoznam dostupných používateľských jazykov a ich parametre, kliknite na kartu OCR v dialógovom okne Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

Keď používateľský jazyk používa niekoľko používateľov, používatelia môžu pridávať slová do príslušného slovníka alebo odstraňovať slová z príslušného slovníka, ale nemôžu zmeniť vlastnosti tohto jazyka.

Keď nejaký používateľ upravuje používateľský slovník, ostatní používatelia môžu používať tento slovník pri rozpoznávaní OCR a kontrole pravopisu, ale nemôžu doň pridávať ani z neho odstraňovať slová.

Všetky zmeny, ktoré používateľ v používateľskom slovníku vykoná, budú k dispozícii pre všetkých ostatných používateľov, ktorí si zvolili priečinok s týmto slovníkom. Tieto zmeny sa uplatnia až po reštartovaní programu ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.