Skenování do aplikace Microsoft Excel

Úloha Skenovat do aplikace Microsoft Excel v okně Nová úloha vám umožní vytvářet dokumenty Microsoft Excel z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.

 1. Otevřete okno Nová úloha avyberte záložku Skenovat; poté klikněte na úlohu Skenovat do aplikace Microsoft Excel.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled tlačítko.
 5. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zachovat formátování.
   Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.
   • Naformátovaný text
    Budou zachovány typy písem, velikosti písma a formátování odstavců.
   • Prostý text
    Budou zachovány pouze odstavce. V celém dokumentu bude použito jedno písmo.
  2. Jazyky OCR
   Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Nastavení XLSX:
   • Zachovat obrázky
    Chcete-li ve výstupním dokumentu zachovat obrázky, zvolte tuto možnost.
   • Vytvořit zvláštní sešit pro každou stránku
    Chcete-li vytvořit samostatnou tabulku Microsoft Excel z každé stránky původního/ch dokumentu/ů, zvolte tuto možnost.
  4. Možnosti předběžného zpracování obrazů...
   Tuto možnost použijte pro nastavení předběžného zpracování obrazu, např. detekce orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.
  5. Další možnosti...
   Otevře oblast XLS(X) záložky Nastavení formátů v Možnosti dialogovém okně, kde můžete zadávat další nastavení (toto dialogové okno lze otevřít i kliknutím na Možnosti... na obrazovce v Nástroje nabídce).
 6. Klikněte na Skenovat do aplikace Excel.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Zadejte složku, do které chcete dokument Microsoft Excel uložit.

Po dokončení úlohy bude vytvořený dokument Microsoft Excel uložen do určené složky. Všechny stránky dokumentu se navíc otevřou v editoru OCR.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.