Aktuální datum a čas v razítkách a v záhlaví a zápatí

Můžete vytvářet razítka a záhlaví a zápatí obsahující aktuální datum. Ve správci razítek nebo správci záhlaví a zápatí používejte následující značky.

Značka Příklad
<d/> Datum v krátkém formátu 07.02.2013
<date/> Datum v dlouhém formátu 7. února 2013
<t12/> Čas ve 12hodinovém formátu 9:22 odp.
<t24/> Čas ve 24hodinovém formátu 21:22
<time/> Čas ve formátu HH:MM:SS 21:22:51

Ve výchozím nastavení jsou formáty data a času dány místním nastavením počítače. Můžete určit jiný formát. Například <d=RUS/>, <date=USA/> nebo <time=ENG/>. Výsledek se ihned zobrazí v podokně náhledu.

Kliknutím sem zobrazíte příklady

Můžete zadávat vlastní formáty data a času.

Kliknutím sem zobrazíte příklady

Formáty data a času můžete určit pomocí značek <date/> a <time/>.

Parametry značky <date/>

Příklad
Rok
%y Rok jako číslo od 01 do 99 (s počátečními nulami) 01
%#y Rok jako číslo od 1 do 99 (bez počátečních nul) 1
%Y Rok jako číslo od 0001 do 9999 (s počátečními nulami) 2013
%#Y Rok jako číslo od 1 do 9999 (bez počátečních nul) 2013
Měsíc
%b Zkrácené názvy měsíců úno
%B Celé názvy měsíců únor
%m Měsíc jako číslo od 01 do 12 (s počátečními nulami) 02
%#m Měsíc jako číslo od 1 do 12 (bez počátečních nul) 2
Den v měsíci
%d Den v měsíci jako číslo od 01 do 31 (s počátečními nulami) 07
%#d Den v měsíci jako číslo od 1 do 31 (bez počátečních nul) 7
Den v týdnu
%a Zkrácené názvy dnů út
%A Celé názvy měsíců úterý

Parametry značky <time/>

Příklad
Hodiny
%H Hodiny ve 24hodinovém formátu (od 00 do 23, s počátečními nulami) 07
%#H Hodiny ve 24hodinovém formátu (od 0 do 23, bez počátečních nul) 7
%I Hodiny ve 12hodinovém formátu (od 01 do 12, s počátečními nulami) 05
%#I Hodiny ve 12hodinovém formátu (od 1 do 12, bez počátečních nul) 5
%p Označení dopoledne/odpoledne pro 12hodinový formát* dop.
Minuty a sekundy
%M Minuty jako číslo od 00 do 59 (s počátečními nulami) 04
%#M Minuty jako číslo od 0 do 59 (bez počátečních nul) 4
%S Sekundy jako číslo od 00 do 59 (s počátečními nulami) 04
%#S Sekundy jako číslo od 0 do 59 (bez počátečních nul) 4

Další parametr

%%

Symbol procent

Změna místních nastavení

______________________

* K dispozici pouze pro oblasti USA, ENG, HUN a CZ.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.