Má-li obraz dokumentu vady a přesnost OCR je nízká

Kvalitu rozpoznávání mohou snížit zkreslené textové linie, zešikmení, šum a další vady, které jsou v naskenovaných obrazech a digitálních fotografiích běžné. Aplikace ABBYY FineReader nabízí řadu automatizovaných a ručních nástrojů k odstranění těchto vad.

Ruční úprava obrazů

Pokud byly vypnuty funkce automatického předběžného zpracování nebo pokud chcete provést předběžné zpracování určitých stránek, můžete k ruční úpravě obrazů stránek použít editor obrázků.

Chcete-li upravovat obrazy ručně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Otevřete editor OCR a poté otevřete editor obrázků:
 2. Klikněte na na panelu nástrojů oblastí podokna Obrázek nebo:
 3. Klikněte na Upravit > Upravit obrazy stránky....
 4. Podokno EDITOR OBRÁZKŮ se otevře a zobrazí se v něm aktuálně vybraná stránka. Panel editoru obrázků úplně napravo obsahuje nástroje pro úpravy obrázků.
 5. Klikněte na nástroj, který chcete na obrázek použít. Výsledné změny se zobrazí v podokně Obrázek. Většinu nástrojů lze použít na vybrané stránky nebo na všechny stránky dokumentu. Stránky, které chcete upravovat, můžete určit pomocí rozevíracího seznamu Výběr nástroje, kde můžete volit liché/sudé stránky, aktuální stránku nebo vybrané stránky, pokud je v podokně vybráno několik stránek Stránky.
 6. Po dokončení úprav obrázků klikněte na tlačítko Ukončit Editor obrázků v horní části okna editoru obrázků.

Editor obrázků obsahuje následující nástroje:

 • Doporučené předběžné zpracování
  V závislosti na typu vašeho obrázku program automaticky určí a aplikuje potřebné opravy. Provedené úpravy mohou zahrnovat odstranění šumu a rozmazání, inverzi barev, aby barva pozadí byla světlejší než text, opravu zešikmení, vyrovnání textových linií, opravu lichoběžníkového zkreslení a ořez okrajů obrázku.
 • Korekce zešikmení
  Provede korekci zešikmení obrazu.
 • Vyrovnat textové linie
  Vyrovnává jakékoli zahnuté textové linie v obraze.
 • Korekce fotografie
  Nástroje v této skupině umožňují vyrovnat textové linie, odstranit šum a rozmazání a převrátit barvu pozadí do bílé.
 • Opravit lichoběžníkové zkreslení
  Opravuje lichoběžníkové zkreslení a odstraňuje okraje obrázku, které neobsahují žádná užitečná data.
  Je-li zvolen tento nástroj, přes obraz se objeví modrá mřížka. Rohy mřížky přetáhněte na rohy obrazu tak, aby vodorovné linie byly rovnoběžné s řádky textu. Klikněte na tlačítko Opravit a změny se použijí.
 • Otočit a převrátit
  Nástroje v této skupině umožňují otáčet obrázky a převracet je svisle nebo vodorovně, aby se text objevil na pozici pro normální čtení.
 • Rozdělit
  Nástroje v této skupině umožňují rozdělovat obrázek na části. To může být užitečné, skenujete-li knihu a potřebujete rozdělit protilehlé stránky.
 • Oříznout
  Odstraňuje okraje, které neobsahují žádné užitečné informace.
 • Převrátit
  Invertuje barvy obrazu. To může být užitečné v případě práce s nestandardně barevným textem (světlý text na tmavém pozadí).
 • Rozlišení
  Mění rozlišení obrazu.
 • Jas a kontrast
  Mění jas a kontrast obrazu.
 • Úrovně
  Tento nástroj umožňuje upravovat barevné úrovně obrazů změnou intenzity stínů, světla a polotónů.
  Chcete-li zvýšit kontrast obrazu, přesuňte pravý i levý posuvník na histogramu Vstupní úrovně. Rozsah barev mezi nejsvětlejší a nejtmavší je rozdělen do 255 kroků. Levým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejtmavší část obrazu, a pravým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejsvětlejší část obrazu. Při posunu středního posuvníku doprava se obraz ztmaví a při jeho posunu doleva bude světlejší.
  Posuvník úrovně výstupu nastavte tak, aby došlo ke snížení kontrastu obrazu.
 • Guma
  Slouží k odstranění částí obrázku.
 • Odstranit barevné značky
  Odstraní veškerá barvená razítka a poznámky psané perem pro podporu rozpoznávání textu, který je těmito prvky zakrytý. Tento nástroj je určen pro naskenované dokumenty s bílým pozadím a neměl by se používat při práci s digitálními fotografiemi a dokumenty s barevným pozadím.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.