Rozpoznávání textu

Rozpoznávání na pozadí je proces, který do dokumentu přidá dočasnou textovou vrstvu, což umožňuje označovat, kopírovat a vyhledávat text. Tyto možnosti můžete zpřístupnit ostatním uživatelům, když do dokumentů PDF přidáte stálou textovou vrstvu. Dokumenty s textovými vrstvami jsou prakticky k nerozeznání od originálů. V dokumentech PDF s možností vyhledávání můžete textovou vrstvu i nahrazovat.

  1. Na hlavnímpanelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte Rozpoznat dokument... v rozevíracím seznamu. Případně klikněte na Soubor > Rozpoznat dokument > Rozpoznat dokument..., nebo stiskněte Ctrl+Shift+R.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte odpovídající jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.
  3. Chcete-li zvýšit kvalitu OCR, povolte zpracování obrazu. Zpracování obrazu může změnit vzhled dokumentu.
    • Opravit orientaci stránky - Program rozpozná orientaci textu a upraví ji, je-li to nutné.
    • Opravit zešikmení obrazu a opravit rozlišení obrazu - Program odhalí a opraví veškerá zkosení, zvolí odpovídající rozlišení obrazu a provede další změny pro zlepšení obrazů.
  4. Klikněte na tlačítko Rozpoznat.
  5. V důsledku toho bude výstupní dokument obsahovat textovou vrstvu, v níž bude možno vyhledávat.

Textovou vrstvu můžete přidat i při přidávání stránek do dokumentu PDF ze souboru nebo při skenování tištěných dokumentů. To lze provést kliknutím na možnost Rozpoznat text na obrázcích v dialogovém okně Nastavení zpracování obrazů (klikněte na > > Nastavení zpracování obrazů a dialogové okno se otevře). Poté lze zadat jazyky dokumentu. Viz také: Práce se stránkami.

Chcete-li zkontrolovat rozpoznaný text, naučte program rozeznávat nestandardní písma a znaky, případně použijte některé z pokročilých funkcí aplikace ABBYY FineReader. Klikněte na šipku vedle tlačítka a poté klikněte na Rozpoznat a ověřit v editoru OCR. Případně klikněte na Soubor > Rozpoznat dokument > Rozpoznat a ověřit v editoru OCR. Viz také: Odesílání dokumentů PDF do editoru OCR.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.