Ukladanie elektronických kníh

ABBYY FineReader 14 vám umožňuje skenovanie papierových kníh a ich konverziu do formátov EPUB, FB2 a DjVu. Výsledné elektronické knihy budete môcť čítať na tabletoch (vrátane tabletov iPad) a na iných mobilných zariadeniach a nahrať ich do svojho účtu Kindle.com.

Elektronickú knihu môžete uložiť aj vo formáte HTML. Podrobné informácie nájdete v časti Ukladanie vo formáte HTML.

Ukladanie vo formáte FB2 alebo EPUB

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte FB2 alebo EPUB:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako v hlavnom paneli nástrojov a vyberte Dokument FB2 alebo Dokument EPUB. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, kliknite na Uložiť v iných formátoch... a vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument FB2 (alebo Dokument EPUB®).

Dokument sa uloží vo vami špecifikovanom formáte. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte EPUB/FB2.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Electronic Publication (EPUB) (aleboFictionBook (FB2)).

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > EPUB / FB2 dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

Ukladanie vo formáte DjVu

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte DjVu:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Dokument DjVu. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, vyberte Uložiť v iných formátoch... a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument DjVu.

Dokument sa uloží vo vami špecifikovanom formáte. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte DjVu tab.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Dokument DjVu.

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > DjVu dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.