Skenování tištěných dokumentů

Postup skenování dokumentu:

 1. V editoru OCR klikněte na na panelu nástrojů nebo klikněte na Soubor > Skenovat stránky....
 2. Zvolte skenovací zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Není-li jeho kvalita uspokojivá, změňte nastavení skenování a klikněte na tlačítko Náhled znovu.
 5. Klikněte na Nastavení... a zadejte možnosti zpracování obrazu.
  Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti výstupního dokumentu.
 6. Klikněte na Skenovat.
 7. Po dokončení skenování se zobrazí dialogové okno a nabídne následující dvě volby:
  • Klikněte na Skenovat další, pokud chcete skenovat více stránek s použitím aktuálních nastavení skenování.
  • Klikněte na Náhled, pokud chcete zobrazit skenovanou stránku.
  • Klikněte na pro zavření dialogového okna.
 8. Pokud je projekt OCR při skenování nových stránek již otevřený, skenované stránky budou připojeny na konec tohoto projektu. Není-li otevřen žádný projekt OCR, z nových stránek se vytvoří nový

Viz kapitolu Tipy pro skenování pro tipy o výběru optimálního nastavení skenování.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.