Ukládání obrázků

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání rozpoznaného textu a obrazů stránek včetně skenů.

Zvolte jeden nebo více obrazů:

 1. V podokně Stránky zvolte stránky, které chcete uložit.
 2. Klikněte na Soubor > Uložit jako > Obrazy stránek....
 3. V následně otevřeném dialogovém okně zvolte diskovou jednotku a složku, do které chcete soubor uložit.
 4. Vyberte formát obrazu, v němž chcete obraz uložit.
  Pokud chcete uložit více stránek do jediného souboru, zvolte formát TIFF a vyberte Vytvořit samostatný soubor pro všechny stránky.
  Podrobnosti naleznete v kapitole Podporované formáty obrazů.
 5. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Tip. Při ukládání ve formátu TIFF lze zvolit formát obrazu a způsob komprese. Komprese obrazu umožňuje zmenšit velikost souboru. Způsoby používané pro kompresi obrazu se liší podle kompresního poměru a množství ztracených dat. Výběr způsobu komprese určují dva faktory: kvalita výsledného obrazu a velikost souboru.

Aplikace ABBYY FineReader nabízí následující způsoby komprese:

 • ZIP Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se používá pro obrazy obsahující velké jednobarevné části. Tento kompresní algoritmus se používá například pro snímky obrazovky a pro černobílé obrazy.
 • JPEG Tento kompresní algoritmus se používá pro obrazy ve stupních šedi nebo v barvě, například pro fotografie. Tento způsob nabízí velmi vysokou kompresi, má však za následek ztrátu dat a nižší kvalitu obrazu (rozmazané okraje a slabší paletu barev).
 • CCITT Group 4 Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se nejčastěji používá pro černobílé obrazy vytvořené v grafických programech nebo oskenované obrázky. CCITT Group 4 je běžně používaný způsob komprese vhodný prakticky pro všechny typy obrazů.
 • Packbits Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se používá pro černobílé skeny.
 • LZW Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se používá pro grafiku a obrazy ve stupních šedi.

Při ukládání do čistě obrazového souboru PDF používá program parametry zadané na záložce Nastavení formátů > PDF dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.