Odstraňování důvěrných informací

S využitím aplikace ABBYY FineReader 14 můžete z rozpoznaných textů odstraňovat důvěrné informace.

  1. Klikněte na Nástroje > Režim redigování nebo klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů v horní části podokna Text.
  2. V podokně Text použijte značkovač k začernění textu, který si přejete skrýt.
    Tip. Pokud nějaké znaky začerníte omylem, můžete poslední revizi vrátit zpět. Stačí stisknout kombinaci kláves Ctrl+Z nebo kliknout na tlačítko Zpět na hlavním panelu nástrojů.
  3. Uložte dokument.

Redigovaný text se ve výstupním dokumentu zobrazí jako tečky. Pokud uložený formát, který jste zvolili, podporuje text a barvy na pozadí, redigované části textu se zobrazí jako černé obdélníky.

Chcete-li režim redakcevypnout:

  • Klikněte na tlačítko Nástroje > Režim redigování nebo
  • Klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.