Možnosti OCR

Volba správných možností rozpoznávání (OCR) je důležitá, pokud chcete rychle dosáhnout přesných výsledků. Při rozhodování, které možnosti chcete použít, byste neměli zvažovat jen typ a složitost dokumentu, ale také to, jak chcete výsledky používat. K dispozici jsou následující skupiny možností:

Možnosti OCR můžete najít na kartě OCR dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Aplikace ABBYY FineReader automaticky rozpozná všechny stránky, které do projektu OCR přidáte. Pro OCR budou použity aktuálně zvolené možnosti. Automatickou analýzu a OCR nově přidaných obrazů můžete vypnout na kartěZpracování obrazů dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Pokud možnosti OCR změníte až po rozpoznání dokumentu, pro rozpoznání dokumentu s novými možnostmi spusťte proces OCR znovu.

Režimy rozpoznávání PDF

Tato nastavení jsou určena pro dokumenty PDF obsahující textovou vrstvu a obrázky. Takové dokumenty PDF jsou obvykle vytvořeny z dokumentů ve formátech s možností úprav. Ostatní typy dokumentů PDF, např. PDF s možností vyhledávání a čistě obrazové PDF, se vždy zpracovávají v režimu Použít OCR, což je výchozí režim pro tyto typy souboru PDF. Pro zpracování takových souborů PDF nejsou nutná žádná další nastavení.

K dispozici jsou tři režimy rozpoznávání:

  • Automaticky volit mezi OCR a textem z PDF
   Program prozkoumá textovou vrstvu a použije stávající textovou vrstvu, pokud obsahuje text v dobré kvalitě. Jinak se použije OCR k vytvoření nové textové vrstvy.
  • Použít OCR
   K vytvoření nové textové vrstvy se použije OCR. Zpracovávání v tomto režimu trvá déle, ale jeho použití je vhodnější pro dokumenty s nekvalitními textovými vrstvami.
  • Použít pouze text z PDF
   Jde o výchozí režim pro dokumenty PDF s textovými vrstvami. Program použije původní textovou vrstvu bez spuštění OCR.

Vyváženost rychlosti a přesnosti OCR

ABBYY FineReader 14 umožňuje provádění následujících činností:

 • Důkladné rozpoznávání
  V tomto režimu aplikace ABBYY FineReader analyzuje a rozpoznává jednoduché dokumenty i dokumenty se složitým rozvržením, a dokonce i dokumenty s barevným textem na barevném pozadí, dokumenty se složitými tabulkami (včetně tabulek s bílými rastrovými čarami a barevnými buňkami).
  Důkladné rozpoznávání vyžaduje více času, ale výsledkem je vyšší kvalita.
 • Rychlé rozpoznávání
  Tento režim se doporučuje pro zpracování velkých dokumentů s jednoduchým rozvržením a dobrou kvalitou obrazů.

Typ tisku

Určuje typ zařízení, které bylo použito k tisku dokumentu. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

Zjišťování strukturálních prvků

Vyberte strukturální prvky, které má program zjišťovat: záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou, obsahy a seznamy. Vybrané prvky budou po uložení dokumentu interaktivní (bude na ně možno kliknout).

Čárové kódy

Pokud váš dokument obsahuje čárové kódy, které chcete převést na sekvenci písmen a číslic, a nikoli na obrázek, vyberte možnost Převést čárové kódy na řetězce. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.

Vzory a jazyky

Rozpoznávání s výukou se používá při rozpoznávání následujících typů textu:

 • Text se speciálními symboly (např. matematickými)
 • Text s ozdobnými prvky
 • Velké objemy textu z obrazů nízké kvality (přes 100 stran)

Výuka je ve výchozím nastavení zakázána. Povolte Použít výuku pro rozpoznávání nových znaku a vazeb, chcete-li provádění OCR spojit s výukou aplikace ABBYY FineReader.

Při rozpoznávání můžete používat vestavěné nebo uživatelské vzory.

Nastavení uživatelských vzorů a jazyků můžete ukládat i načítat. Viz také: Projekt OCR.

Písma

Zde můžete volit písma, která budou použita při ukládání rozpoznaného textu.

Výběr písma:

 1. Klikněte na tlačítko Vybrat písma....
 2. Vyberte požadovaná písma a klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.