Vytváření dokumentů PDF

V okně Nová úloha můžete:

 • Vytvářet soubory PDF ze souborů v různých formátech.
 • Převádět více souborů do PDF.
 • Slučovat více souborů do jednoho souboru PDF.
 • Vytvářet soubory PDF s možností vyhledávání.
 • Vytvářet dokumenty odpovídající standardu PDF/A.

Převod jednoho nebo více souborů

 1. Klikněte na záložku Otevřít a poté klikněte na Převést do formátu PDF.
 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více souborů, které se mají převést.
 3. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Kvalita obrázku Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v  Kvalita obrázku rozevírací nabídce:
   • Nejvyšší kvalita
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat kvalitu obrázků nebo obrazu stránky. Bude zachováno původní rozlišení.
   • Vyvážená
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost výstupního souboru PDF bez výraznějšího dopadu na kvalitu obrazu.
   • Kompaktní velikost
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete získat malý soubor PDF za cenu ztráty kvality obrazu.
   • Vlastní...
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít vlastní uložení obrazu. V dialogovém okně Vlastní nastavení zadejte požadované hodnoty a klikněte na OK.
  2. Fulltextové vyhledávání Tuto rozevírací nabídku použijte pro aktivaci nebo deaktivaci fulltextového vyhledávání ve výstupním dokumentu:
   • Jako v původním dokumentu Text v obrázcích nebude rozpoznáván. Uživatelé budou moci vyhledávat ve výstupním dokumentu pouze v případě, že původní dokument obsahuje textovou vrstvu.
   • Vyhledat v textu a obrázcích Text v obrázcích bude rozpoznáván. Uživatelé budou moci vyhledávat ve výstupním dokumentu.
   • Zakázat fulltextové vyhledávání Dokument bude převeden do formátu PDF jen s obrázky. Uživatelé nebudou moci vyhledávat ve výstupním dokumentu.
  3. Vytvořit dokumenty PDF/AVyberte tuto možnost, pokud chcete vytvořit dokument PDF odpovídající standardu PDF/A. Ve výchozím nastavení bude vytvořen dokument PDF odpovídající standardu PDF/A-2b. Klikněte na Další možnosti..., pokud chcete zvolit jinou verzi standardu PDF/A.
  4. Použít kompresi MCR Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít kompresi MRC (Mixed Raster Content, smíšený rastrový obsah), aby se zmenšila velikost souboru bez znatelné ztráty kvality.
  5. Jazyky OCR Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  6. Možnosti předběžného zpracování obrazů... Zde můžete zadávat další úpravy, které se mají provádět se skeny a obrázkovými soubory, aby se zlepšil jejich vzhled a kvalita převodu. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.
  7. Další možnosti... Otevřete záložku PDF dialogového Nastavení formátů okna.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Klikněte na tlačítko Převést do formátu PDF.
 6. Zadejte cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument PDF uložen do zadané složky.

Slučování souborů

 1. Klikněte na záložku Otevřít a poté klikněte na Převést do formátu PDF.
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zvolte soubory, které chcete převést.
 3. Specifikujte nastavení převodu.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Seřaďte soubory do požadovaného pořadí a zvolte možnost Spojit všechny soubory do jednoho dokumentu.
 6. Klikněte na tlačítko Převést do formátu PDF.
 7. Zadejte název a cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument PDF uložen do zadané složky.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.