Vkládání a úprava textu

Editor PDF umožňuje upravování textu v jakémkoli typu dokumentu PDF včetně těch, které obsahují pouze skeny. S editorem PDF můžete opravovat překlepy, přidávat nový text a upravovat formátování jednotlivých řádků textu.

Úpravy textu v dokumentech PDF vytvořených v jiných aplikacích

Chcete-li upravovat text v dokumentu PDF:

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Nástroje PDF a počkejte několik sekund, než program připraví dokument pro úpravy.

  Panel nástrojů Text se zobrazí nad dokumentem.
 2. Umístěte kurzor do textu, který chcete upravit, a proveďte požadované změny pomocí nástrojů na panelu nástrojů Text.

  Program automaticky vybere písmo, které je co nejblíže písmu použitému v původním dokumentu.
 3. Chcete-li dokončit úpravu řádku textu, klikněte kamkoli mimo tento řádek.
 4. Chcete-li ukončit režim úprav textu, klikněte znovu na tlačítko .
 5. Uložte dokument.

Úpravy naskenovaných dokumentů

Některé dokumenty PDF jsou pouze obrazové, a tak neobsahují textovou vrstvu. Viz také: Typy dokumentů PDF.

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje úpravy textu v dokumentech PDF i v případě, že neobsahují textovou vrstvu. Když takové dokumenty otevřete, program vytvoří dočasnou textovou vrstvu, aby daný dokument bylo možno upravovat. Veškeré provedené úpravy (např. opravené překlepy) se přenesou na obraz dokumentu.

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Nástroje PDF a počkejte několik sekund, než program připraví dokument pro úpravy. Panel nástrojů Text se zobrazí nad dokumentem.
 2. Zkontrolujte, zda jsou vybrány správné jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.
 3. Jsou-li na stránce zkreslené řádky textu nebo jiné vady, program se zeptá, zda chcete zlepšit kvalitu obrazu. Chcete-li obraz vylepšit před prováděním OCR, použijte příkazy v rozevíracím seznamu Opravit zešikmení a orientaci stránky na panelu nástrojů Text.
 4. Upravitelný text bude ohraničen rámečky. Klikněte na řádek textu, který chcete upravit, a přidejte, odstraňte nebo změňte text nebo změňte jeho písmo, velikost písma a styl písma pomocí nástrojů na panelu nástrojů Text.
  Po kliknutí na řádek textu program automaticky vybere písmo, které je co nejblíže písmu použitému v původním dokumentu.
 5. Chcete-li dokončit úpravu řádku textu, klikněte mimo něj.
 6. Klikněte na tlačítko pro ukončení režimu úpravy textu.
 7. Uložte dokument.

Úpravy souborů PDF s možností vyhledávání

Některé dokumenty PDF obsahují pod obrazem dokumentu textovou vrstvu. Viz také: Typy dokumentů PDF.

Při úpravách dokumentů tohoto typu program použije provedené změny v textové vrstvě a v obrazu dokumentu.

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Nástroje PDF a počkejte několik sekund, než program připraví dokument pro úpravy. Panel nástrojů Text se zobrazí nad dokumentem.
 2. Zkontrolujte, zda jsou vybrány správné jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.
 3. Pokoušíte-li se upravovat dokument, který již obsahuje textovou vrstvu, program vás vyzve k rozpoznání dokumentu a nahrazení stávající textové vrstvy. To lze provést použitím příkazu v rozevíracím seznamu Textová vrstva na panelu nástrojů Text.

  V zobrazeném dialogovém okně vyberte jazyk(y) OCR. Můžete také provést předběžné zpracování obrazu za účelem napravení orientace stránek, vyrovnání obrazu, vyrovnání zkreslených řádků textu a odstranění dalších vad.
  Po rozpoznání dokumentu můžete začít s jeho úpravami.
 4. Upravitelné řádky textu budou ohraničeny rámečky. Klikněte na řádek textu, který chcete upravit, a přidejte, odstraňte nebo změňte text nebo změňte jeho písmo, velikost písma a styl písma pomocí nástrojů na panelu nástrojů Text.
  Po kliknutí na řádek textu program automaticky vybere písmo, které je co nejblíže písmu použitému na původním řádku textu.
 5. Chcete-li dokončit úpravu řádku textu, klikněte kamkoli mimo tento řádek.
 6. Klikněte na tlačítko pro ukončení režimu úpravy textu.
 7. Uložte dokument.

Používání nástroje Text ke vkládání textu

Vkládání textu:

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů.
 2. Buď klikněte na místo, kam chcete nový text přidat, nebo nakreslete rámeček, do kterého chcete nový text napsat.
 3. Napište nový text. Je-li to nutné, změňte pomocí nástrojů na panelu nástrojů Text písmo, velikost nebo styl písma.
 4. Akci dokončíte kliknutím kdekoli mimo rámeček s textem a následným kliknutím na možnost Použít v místní nabídce.
  Program automaticky zvolí takové pozadí vkládaného textu, které se bez výrazného přechodu bude hodit do pozadí celé stránky.
 5. Uložte dokument.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.