Nastavení DOC(X) / RTF / ODT

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

 1. Přesná kopie
  Zachová formátování původního dokumentu. Toto nastavení je doporučeno pro dokumenty se složitým rozvržením, například pro reklamní brožury. Nezapomeňte však, že zároveň omezuje vaše možnosti měnit ve výstupním dokumentu text a formátování.
 2. Upravitelná kopie
  Vytvoří dokument, v němž se formátování může od originálu nepatrně lišit. Dokumenty vytvořené v tomto režimu se snadno upravují.
 3. Naformátovaný text
  Zachová odstavce, nezachová však přesné umístění objektů a řádkování. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
  Svislý text se změní na vodorovný.
 4. Prostý text
  Zruší většinu formátování. Zachovává styly písma pouze v případě, že je povolena možnost V prostém textu zachovat tučné písmo a kurzívu a styl podtrhávání písma.

Výchozí formát papíru

V rozevíracím seznamu Výchozí velikost papíru lze vybrat formát papíru, který se použije při ukládání do formátu RTF, DOC, DOCX nebo ODT.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Nastavení obrázku. Uchovat obrazy.

Tip. Parametry uložení obrázku lze změnit kliknutím na Vlastní.... Požadovaná nastavení zadejte v dialogovém okně Vlastní nastavení a klikněte na OK.

Nastavení textu

 • Zachovat záhlaví, zápatí a čísla stránek
  Zachovává ve výstupním textu záhlaví, zápatí a čísla stránek.
 • Zachovat konce řádků a spojovníky
  Zachovává ve výstupním textu původní uspořádání řádků textu. 
 • Zachovat konce stránek
  Zachovává původní uspořádání stránek.
 • Zachovat čísla řádků
  Zachovává původní číslování řádků (je-li k dispozici). Čísla řádků budou uložena v samostatném poli, které zůstává během úprav textu beze změn.
  Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je zvolena možnost Upravitelná kopie v rozevíracím seznamu Rozvržení dokumentu.
 • Ponechat text a barvy pozadí
  Tuto možnost vyberte, chcete-li zachovat barvu písma a barvu pozadí.
 • V prostém textu zachovat tučné písmo a kurzívu a styl podtrhávání písma
  Zachová styly písma, když je zvolena možnost Prostý text v rozevíracím seznamu Rozvržení dokumentu.

Pokud zakážete identifikaci záhlaví, zápatí, obsahu, číslovaných seznamů a poznámek pod čarou na kartě OCR dialogového okna Možnosti (pro otevření tohoto dialogového okna klikněte na Možnosti... na panelu nástrojů Nástroje), tyto prvky se uloží do základního textu.

Málo věrohodné znaky

Povolte možnost Zvýraznit málo věrohodné znaky, pokud dokument chcete upravit v aplikaci Microsoft Word, a nikoli v podokně Text editoru OCR aplikace ABBYY FineReader. Je-li tato možnost zvolena, veškeré znaky rozpoznané s nízkou věrohodností budou v dokumentu Microsoft Word zvýrazněny.

Tip. Barvu málo věrohodných znaků můžete změnit na záložce Oblasti a text dialogového okna Možnosti (pro otevření tohoto dialogového okna klikněte na Možnosti... na panelu nástrojů Nástroje).

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.