Ukladanie vo formáte PDF/A

Program PDF Editor umožňuje ukladať dokumenty vo formáte PDF/A, čo je formát určený na dlhodobé uchovávanie.

Dokumenty PDF/A obsahujú všetky informácie potrebné na ich správne zobrazenie:

 • Všetky písma sú vložené do dokumentu (okrem písem pre neviditeľný text).
 • Používajú sa iba písma, ktoré je možné vkladať.
 • Farby sa zobrazujú správne bez ohľadu na zariadenie.
 • Metadáta použité v dokumente spĺňajú príslušné štandardy.

Nasledujúce prvky nie sú podporované:

 • audio, video a 3D objekty
 • skripty
 • šifrovanie
 • prepojenia na externý obsah
 • obsah chránený autorskými právami (napr. LZW).

Uloženie dokumentu PDF do formátu PDF/A:

 1. Kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument PDF.... Môžete tiež kliknúť na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Dokument PDF....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte názov a umiestnenie dokumentu.
 3. Vyberte Vytvoriť dokument PDF/A a potom v rozbaľovacom zozname vyberte verziu formátu PDF/A.
 4. Kliknite na Uložiť.

Dokumenty vyhovujúce štandardu PDF/A môžete vytvoriť z rôznych formátov. Pozrite tiež: Vytváranie dokumentov PDF.

Verzie PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 je založený na formáte PDF 1.4 a podporuje nasledujúce funkcie:
  • A – prístupné (accessible) – dodatočné požiadavky dokumentu (značky)
  • B – základné (basic) – základná úroveň súladu

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 je založený na formáte PDF 1.7 a podporuje ďalšie funkcie:
  • U - Unicode
  • kompresia JPEG2000
  • priehľadnosť
  • prílohy PDF/A
  • digitálne podpisy

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 podporuje ďalšie funkcie:
  • súborové prílohy v akomkoľvek formáte

ISO 19005-3:2012.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.