Ukládání ve formátu XLS a XLSX

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

 1. Naformátovaný text
  Zachovává typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
  Svislý text se změní na vodorovný.
 2. Prostý text
  Nezachovává formátování.

Nastavení obrázků

Obrázky lze ukládat do dokumentů XLSX. Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Uchovat obrazy (pouze XLSX).

Tip. Parametry uložení obrázku lze změnit kliknutím na Vlastní.... Požadovaná nastavení zvolte v dialogovém okně Vlastní nastavení a klikněte na OK.

Nastavení textu

 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Tuto možnost povolte, pokud chcete zachovat text záhlaví a zápatí. Pokud je tato možnost zakázána, nebudou záhlaví a zápatí zachována.
 • Ignorovat text mimo tabulky
  Ukládá pouze tabulky a vše ostatní ignoruje.
 • Převést číselné hodnoty na čísla
  Převádí čísla v dokumentu XLSX do formátu „Čísla“. Aplikace Microsoft Excel může v takových buňkách provádět aritmetické operace.
 • Vytvořit zvláštní sešit pro každou stránku (pouze XLSX)
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete uložit stránky ze zdrojového dokumentu jako samostatné tabulky.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.