Ukládání výsledků OCR

Výsledky OCR lze ukládat do jednoho souboru, odesílat do jiné aplikace nebo do editoru PDF, kopírovat do schránky nebo odesílat e-mailem. Výsledky OCR můžete také odesílat na server Kindle.com, kde budou převedeny do formátu Kindle a budou zpřístupněny pro stažení do čtečky Kindle. Můžete uložit celý dokument nebo jen vybrané stránky.

Zkontrolujte, zda jste vybrali odpovídající možnosti uložení a poté klikněte na možnost Uložit.

Uložení rozpoznaného textu:

 1. Na hlavním panelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit a zvolte režim ukládání dokumentu a objekty stránky, které se mají zachovat.

  Dostupné formáty souborů jsou uvedeny pod jednotlivými režimy.
  K dispozici je pět režimů ukládání:
  • Přesná kopie slouží k vytvoření dokumentu s formátováním odpovídajícím originálu. je doporučen pro dokumenty se složitým formátováním, např. pro reklamní brožury. Nezapomeňte však, že tato možnost omezuje možnost provádět změny v textu a formátu výstupního dokumentu.
  • Upravitelná kopie slouží k vytvoření dokumentu, v němž se formátování může od originálu nepatrně lišit. Dokumenty vytvořené v tomto režimu se snadno upravují.
  • Naformátovaný text zachovává typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo (texty čtené zprava doleva budou zarovnány vpravo).
   Svislé texty budou v tomto režimu změněny na vodorovné.
  • Prostý text nezachovává formátování textu.
  • Flexibilní rozvržení vytvoří dokument HTML s umístěním objektů odpovídajícím originálu tak, jak je to technicky možné.
 2. Na záložce Nastavení formátů dialogového okna Možnosti zadejte požadované volby ukládání a klikněte na OK.
 3. Na hlavním panelu nástrojů, klikněte na šipku napravo od tlačítka Uložit a vyberte odpovídající možnost nebo použijte příkazy v nabídce Soubor.

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání stránek jako obrázků. Viz také: Ukládání obrázků.

Podporované aplikace:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (verze 8.0 a vyšší).

V zájmu zajištění co nejlepší kompatibility mezi aplikací ABBYY FineReader a výše uvedenými aplikacemi zkontrolujte, zda máte nainstalovány nejnovější aktualizace těchto aplikací.

Viz také: :

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.