Skenování do dokumentu Microsoft Word

Úloha Skenovat do aplikace Microsoft Word v okně Nová úloha vám umožní vytvářet dokumenty Microsoft Word z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.

 1. Otevřete okno Nová úloha avyberte záložku Skenovat; poté klikněte na úlohu Skenovat do aplikace Microsoft Word.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zachovat formátování
   Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.
   • Přesná kopie
    Výstupní dokument bude vypadat téměř stejně jako originál, ale nabídne omezené možnosti úprav.
   • Upravitelná kopie
    Vzhled výstupního dokumentu se může mírně lišit od originálu, ale lze jej snadno upravovat.
   • Naformátovaný text
    Budou zachovány typy písem, velikosti písma a formátování odstavců. Výstupní text bude umístěn do jednoho sloupce.
   • Prostý text
    Bude zachováno pouze formátování odstavců. Výstupní text bude umístěn do jednoho sloupce a v celém dokumentu bude použito jedno písmo.
  2. Jazyky OCR
   Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Zachovat obrázky
   Chcete-li ve výstupním dokumentu zachovat obrázky, zvolte tuto možnost.
  4. Zachovat záhlaví, zápatí a čísla stránek
   Zvolte tuto možnost, pokud chcete zachovat záhlaví, zápatí a čísla stránek.
  5. Možnosti předběžného zpracování obrazů...
   Nastavte předběžné zpracování obrazu, např. detekci orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.
  6. Další možnosti...
   Otevře záložku DOC(X)/RTF/ODT záložky Nastavení formátů v dialogovém okně Možnosti dialogovém okně, kde můžete zadávat další nastavení (toto dialogové okno lze otevřít i kliknutím na Možnosti... na obrazovce Nástroje).
 6. Klikněte na Skenovat do aplikace Word.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Zadejte složku, do které chcete dokument Microsoft Word uložit.

Po dokončení úlohy bude vytvořený dokument Microsoft Word uložen do určené složky. Všechny stránky dokumentu se navíc otevřou v editoru OCR.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.