Ukládání ve formátu PDF

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje uložení celých dokumentů PDF nebo vybraných stránek. K dispozici jsou různé možnosti uložení.

  • Chcete-li uložit dokument PDF, který uživatelům umožňuje vybírat, kopírovat a upravovat jeho obsah, klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Prohledávatelný dokument PDF. Případně klikněte naSoubor > Uložit jako > Uložit jako PDF s možností vyhledávání....

    Dokument bude uložen jako PDF s možností vyhledávání. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce PDF.
  • Chcete-li uložit dokument PDF, který uživatelům umožňuje vybírat, kopírovat a upravovat jeho obsah, klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Pouze obrazový dokument PDF. Případně klikněte naSoubor > Uložit jako Uložit jako pouze obrazový dokument PDF....

Dokument bude uložen jako pouze obrazové PDF. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce PDF.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Prohledávatelný dokument PDF (nebo Pouze obrazový dokument PDF).

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > PDF dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.