Vytváření tabulek Microsoft Excel

V okně Nová úloha můžete vytvářet dokumenty aplikace Microsoft Excel ze souborů PDF a obrázků a ze souborů v libovolném z podporovaných formátů. Také můžete převádět a slučovat několik souborů do jednoho dokumentu Excel.

Převod jednoho nebo více souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít záložku a poté klikněte na Převést na Microsoft Excel.
 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více souborů, které se mají převést.
 3. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zachovat formátování.
   Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.
   • Naformátovaný text
    Budou zachovány typy písem, velikosti písma a formátování odstavců.
   • Prostý text
    Budou zachovány pouze odstavce. V celém dokumentu bude použito jedno písmo.
  2. Jazyky OCR Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Zachovat obrázky (jen XLSX) Chcete-li ve výstupním dokumentu zachovat obrázky, zvolte tuto možnost.
  4. Vytvořit zvláštní sešit pro každou stránku (pouze XLSX) Chcete-li vytvořit samostatnou tabulku Microsoft Excel z každé stránky původního/ch dokumentu/ů, zvolte tuto možnost.
  5. Další možnosti... Otevře záložku XLS(X) dialogového Nastavení formátů okna.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Klikněte na tlačítko Převést do aplikace Excel.
 6. Zadejte cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument Microsoft Excel uložen do určené složky.

Slučování souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít a poté klikněte na Převést na Microsoft Excel.
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zvolte soubory, které chcete převést.
 3. Specifikujte nastavení převodu.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Seřaďte soubory do požadovaného pořadí a zvolte možnost Spojit všechny soubory do jednoho dokumentu.
 6. Klikněte na tlačítko Převést do aplikace Excel.
 7. Zadejte název a cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument Microsoft Excel umístěn do určené složky.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.