Nastavení PDF

K dispozici jsou následující nastavení:

Kvalita obrázku

Pokud text obsahuje mnoho obrázků nebo pokud se rozhodnete uložit obraz stránky společně s rozpoznaným textem, výsledný soubor PDF může být poměrně velký. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Kvalita obrázku:

 • Nejvyšší kvalita
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat kvalitu obrázků nebo obrazu stránky. Bude zachováno původní rozlišení zdrojového obrazu.
 • Vyvážená
  Vyberte tuto možnost, pokud chcete zmenšit velikost souboru PDF, ale přitom zachovat přiměřenou kvalitu obrázků nebo obrazu stránky.
 • Kompaktní velikost
  Výběrem této položky se výstupní soubor PDF výrazně zmenší. Rozlišení obrázků a obrazu stránky se sníží na 300 dpi, což ovlivní jejich kvalitu.
 • Vlastní...
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat vlastní nastavení kvality obrázků. V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Vytvořit dokumenty PDF/A

Tuto možnost povolte, pokud chcete vytvořit dokument PDF/A. Zvolte verzi PDF/A, kterou chcete použít.

Vytvořit dokumenty PDF/UA (vyžaduje OCR)

Tuto možnost povolte, pokud chcete vytvořit dokument PDF/UA. Berte prosím na vědomí, že výsledný dokument nemusí vypadat přesně jako originál.

Chránit dokumenty hesly

Tato možnost umožňuje ochranu dokumentu PDF heslem proti neoprávněnému otevření, tisku nebo úpravám. Klikněte na tlačítko Nastavení... a v dialogovém okně, které se otevře, zadejte nastavení ochrany:

 • Heslo pro otevření dokumentu
  Pokud je dokument chráněn heslem pro otevření, uživatelé ho budou moci otevřít pouze po zadání daného hesla. Nastavení hesla pro váš dokument:
  1. Povolte možnost Omezit přístup heslem pro otevření dokumentu.
  2. Zadejte heslo a potvrďte jej.
   Zakažte možnost Skrýt znaky, pokud chcete, aby znaky hesla byly viditelné v poli Heslo pro otevření dokumentu.
 • Heslo pro udělení oprávnění
  Toto heslo chrání dokument PDF před neoprávněnými úpravami a tiskem a zabraňuje uživatelům, kteří heslo neznají, kopírovat obsah dokumentu do jiné aplikace. Všechny tyto úkony budou uživatelé moci provádět jen po zadání vámi určeného hesla. Nastavení tohoto hesla:
  1. Povolte možnost Omezit tisk a úpravy heslem pro oprávnění.
  2. Zadejte heslo a potvrďte jej.
   Zakažte možnost Skrýt znaky, pokud chcete, aby znaky hesla byly viditelné v poli Heslo pro oprávnění.

   Následně zvolte úkony, jejichž provádění chcete uživatelům povolit.
   • Rezvírací seznam Tisk obsahuje možnosti povolující nebo zakazující tisk dokumentu.
   • Rozevírací seznam Úpravy obsahuje možnosti povolující nebo zakazující úpravy dokumentu.
   • Možnost Povolit kopírování textu, obrázků a dalšího obsahu umožňuje uživatelům kopírování obsahu (textu, obrázků atd.) z dokumentu. Chcete-li takové úkony zakázat, ujistěte se, že tato možnost není vybrána.
   • Možnost Povolit čtení textu čtečkám displeje umožňuje softwaru pro snímání obrazovky čtení textu dokumentu, když je otevřený. Chcete-li takové úkony zakázat, ujistěte se, že tato možnost není vybrána.
 • Úroveň šifrování
  Rozevírací seznam Zašifrovat obsahuje možnosti šifrování dokumentů chráněných heslem.
 • 128-bit AES je poměrně silný šifrovací algoritmus založený na standardu AES.
 • 256-bit AES je silný šifrovací algoritmus založený na standardu AES.

Vyberte jednu z možností z rozevírací nabídky Zašifrovat. Veškerý obsah dokumentu šifruje celý dokument, zatímco Veškerý obsah dokumentu kromě metadat nechává data dokumentu v nezašifrované podobě a čitelná.

Odstranit objekty a data

Tuto možnost povolte, pokud nechcete zachovat některé objekty obsažené v dokumentu PDF, a poté klikněte na tlačítko Vybrat... a vyberte, které objekty nechcete zachovat:

 • Komentáře a anotace
  Poznámky, anotace, tvary a bloky textu nebudou uloženy.
 • Odkazy, média, akce, skripty a data formulářů
  Interaktivní prvky nebudou uloženy.
 • Záložky
  Záložky nebudou uloženy.
 • Připojené soubory
  Připojené soubory nebudou uloženy.

Použít jeden formát papíru pro všechny obrazy stránek

Pokud je tato možnost zakázána, bude zachován původní formát papíru obrazů stránek. Tuto možnost povolte, pokud v dokumentu PDF chcete použít konkrétní formát papíru.

Použít kompresi MRC (vyžaduje OCR)

Po volbě této možnosti se použije algoritmus komprese MRC, který výrazně snižuje velikost souboru a zachovává vizuální kvalitu obrazu.

Možnost Použít kompresi MRC (vyžaduje OCR) je k dispozici pro dokumenty PDF s možností vyhledávání, když je povolena možnost Text pod obrazem stránky.

Použít funkci ABBYY PreciseScan pro vyhlazení znaků na obrazech stránek

Tuto možnost povolte, pokud chcete použít technologii ABBYY PreciseScan, která vyhlazuje znaky v dokumentu. Výsledkem je, že se znaky nerozloží na body ani v případě, že si zobrazenou stránku zvětšíte a přiblížíte.

Nastavení PDF s možností vyhledávání

Tato skupina voleb umožňuje výběr prvků dokumentu PDF, které chcete uložit. Podle účelu, pro který hodláte dokument použít, vyberte jednu z následujících možností:

 • Pouze text a obrázky
  Tato možnost ukládá pouze rozpoznaný text a přiřazené obrázky. Dokument bude možno plně prohledávat a velikost souboru PDF bude malá. Vzhled výsledného dokumentu se může od originálu nepatrně lišit.
 • Text nad obrazem stránky
  Tato možnost ukládá pozadí a obrázky původního dokumentu a rozpoznaný text umísťuje nad ně. Tento typ dokumentu PDF obvykle vyžaduje více místa na disku než Pouze text a obrázky. Výsledný dokument PDF bude plně podporovat vyhledávání. V některých případech se vzhled výsledného dokumentu může od originálu nepatrně lišit.
 • Text pod obrazem stránky
  Tato možnost uloží celou stránku jako obraz a umístí pod ni rozpoznaný text. Díky textové vrstvě lze v dokumentu vyhledávat a kopírovat z něj text a obrazy stránek zaručují, že dokument vypadá úplně stejně jako originál.

Umístit záložky do záhlaví

Tuto možnost zvolte, pokud chcete z nadpisů dokumentu vytvořit tabulku obsahu.

Vytvořit značky PDF

Tuto možnost zvolte, chcete-li do výstupního dokumentu přidat PDF značky (tagy).

Kromě textu a obrázků mohou soubory PDF obsahovat i informace o struktuře dokumentu, např. logické celky, obrázky a tabulky. Tyto informace jsou uloženy ve značkách PDF. Soubor PDF s takovými značkami se přizpůsobí velikosti obrazovky a lze jej bez problémů zobrazit v ručních přenosných zařízeních.

Písma

Při ukládání textů do formátu PDF můžete použít písma Adobe nebo Windows nainstalovaná ve vašem počítači. Při zadávání písma, které se má použít, můžete vybrat jednu z následujících možností z rozevíracího seznamu:

 • Použít předdefinovaná písma
  Soubor PDF použije písma Adobe, např.: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Použít písma Windows
  Soubor PDF použije písma Windows nainstalovaná ve vašem počítači.

Chcete-li písma vložit do dokumentu PDF, zvolte možnost Vložit písma. Soubor dokumentu tak bude větší, ale dokument jako takový bude na všech počítačích vypadat stejně.

Možnost Vložit písma je k dispozici pouze pro dokumenty PDF Pouze text a obrázky a Text nad obrazem stránky.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává metadata při ukládání do formátu PDF. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.