Práce se stránkami

Editor PDF umožňuje odstraňování nebo přidávání stránek k dokumentu PDF, změnu jejich pořadí a vkládání prázdných stránek.

Přidávání stránek ze souboru...

Přidávání naskenovaných stránek...

Vkládání prázdných stránek...

Změna pořadí stránek...

Nahrazování stránek...

Otáčení stránek...

Ořezávání stránek...

Odstranění stránek...

Vytváření dokumentu PDF z vybraných stránek...

Možnosti zpracování obrazu

Editor PDF nabízí více možností zlepšení kvality zpracování obrazů za účelem zlepšení kvality obrazů a OCR.

Možnosti zpracování obrazů můžete zadávat při skenování tištěných dokumentů nebo při vytváření dokumentů PDF z obrazových souborů.

 • Kvalita obrázku Kvalitu obrazů a velikost souboru určuje hodnota vybraná z rozevíracího seznamu ve skupině možností Kvalita obrázku:
  • Nejvyšší kvalita
   Vyberte tuto položku, chcete-li zachovat kvalitu obrazů stránek a obrázků. Bude zachováno původní rozlišení zdrojových obrazů.
  • Vyvážená
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost souboru PDF, ale zároveň zachovat přiměřenou kvalitu obrazů stránek a obrázků.
  • Kompaktní velikost
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit malý soubor PDF. Může to nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazů stránek a obrázků.
  • Vlastní...
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat vlastní možnosti ukládání obrazů stránek a obrázků. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte požadované možnosti ukládání a klikněte na OK.
 • Rozpoznat text na obrázcích Tuto možnost vyberte, pokud chcete do dokumentu přidat textovou vrstvu.

Takto získáte dokument PDF s možností vyhledávání, který vypadá téměř stejně jako originál.

 • Použít kompresi MRC (níže uveďte jazyky OCR) Tuto možnost vyberte, pokud na rozpoznané stránky chcete použít algoritmus komprese MRC. Komprese MRC zmenšuje výstupní dokument a zároveň zachovává vizuální kvalitu obrazů stránek.
 • Použít ABBYY PreciseScan pro vyhlazení znaků na obrázku Tuto možnost vyberte, chcete-li použít technologii ABBYY PreciseScan. Technologie ABBYY PreciseScan vyhlazuje znaky v dokumentu tak, že se při zvětšení/přiblížení nerozloží na jednotlivé body (pixely).
 • Jazyky OCR Je nutné vybrat správné jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.