Nastavení HTML

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

 • Flexibilní rozvržení
  Zachovává formátování originálu. Výstupní dokument HTML lze snadno upravovat.
 • Naformátovaný text
  Zachovává typy, velikosti a styly písma, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
  Svislý text se změní na vodorovný.
 • Prostý text
  Nezachovává formátování.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Uchovat obrazy.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Nastavení textu

 • Zachovat konce řádků
  Zachovává původní uspořádání řádků. Pokud je tato možnost zakázána, ve výstupním dokumentu bude jeden řádek obsahující veškerý text.
 • Ponechat text a barvy pozadí
  Tuto možnost vyberte, chcete-li zachovat barvu písma a barvu pozadí.
 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjišťuje znakovou stránku. Chcete-li znakovou stránku změnit, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

Nastavení knihy

Převádíte-li tištěnou (vázanou) knihu do formátu HTML, povolte možnost Vytvořit obsah a použít jej k rozdělení knihy do souborů. Knihu lze rozdělit do kapitol jedním z následujících způsobů:

 • Automaticky vytvoří soubory podle úrovní
  Aplikace ABBYY FineReader 14 automaticky rozdělí dokument na zhruba stejně velké části, uloží je jako samostatné soubory HTML a v obsahu na ně vytvoří odkazy.
 • Vytvořit soubory vycházející z nadpisů úrovně 1
  Aplikace ABBYY FineReader 14 automaticky rozdělí dokument na samostatné soubory HTML s využitím nejvyšší úrovně nadpisů.
 • Vytvořit soubory vycházející z nadpisů úrovně 2
  Aplikace ABBYY FineReader 14 automaticky rozdělí dokument na samostatné soubory HTML s využitím nejvyšší úrovně nadpisů a nadpisů na druhé nejvyšší úrovni.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.