Kopírovanie obsahu z dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje kopírovať text, obrázky a tabuľky z dokumentov PDF do iných aplikácií. Tieto funkcie je možné použiť v dokumentoch PDF akéhokoľvek typu, dokonca aj dokumentoch obsahujúcich iba skeny.

Ak chcete skopírovať text, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte text, ktorý chcete kopírovať.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratý text a kliknite na Kopírovať text v ponuke skratiek alebo kliknite na jednu z ikon v kontextovom paneli nástrojov, ktorý sa zobrazí nad textom.
 3. Text prilepte do požadovanej aplikácie.

Ak chcete kopírovať text zo strany, ktorá už obsahuje textovú vrstvu (pôvodnú alebo vytvorenú procesom rozpoznávania na pozadí), vyberte text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na Kopírovať text v ponuke skratiek.

Ak chcete skopírovať tabuľku, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte tabuľku, ktorú chcete kopírovať.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratú tabuľku a kliknite na Kopírovať tabuľku v ponuke skratiek alebo kliknite na jednu z ikon v kontextovom paneli nástrojov, ktorý sa zobrazí nad tabuľkou.
  Kontextový panel nástrojov nad tabuľkou môžete použiť na úpravu tabuľky pred tým, ako ju skopírujete. Do tabuľky môžete pridať zvislé a vodorovné oddeľovače, odstrániť oddeľovače a rozdeliť alebo spojiť bunky tabuľky.

  Tabuľka v pôvodnom súbore ostane nezmenená.
  Po úprave tabuľky opäť kliknite na Kopírovať tabuľku.
 3. Tabuľku prilepte do požadovanej aplikácie.

Ak sa kopírovaný obsah výrazne líši od pôvodného dokumentu:

 • Ak dokument nemá textovú vrstvu, skontrolujte, či sú vybraté správne jazyky OCR.
 • Ak má strana s obsahom, ktorý chcete kopírovať, nekvalitnú textovú vrstvu, nahraďte ju novou textovou vrstvou.

Teraz skúste znova skopírovať obsah.

Ak chcete skopírovať fragment strany ako snímku, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte oblasť, ktorú chcete kopírovať.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratú oblasť a kliknite na Kopírovať obrázok v ponuke skratiek alebo kliknite na jednu z ikon v kontextovom paneli nástrojov, ktorý sa zobrazí nad oblasťou. Ak vybratá oblasť obsahuje text, tento text sa nerozpozná a skopíruje sa ako súčasť snímky.
 3. Snímku prilepte do požadovanej aplikácie.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.