Zobrazenie výsledkov porovnania

Rozdiely zistené programom sú zvýraznené v daných dvoch textoch a sú aj samostatne uvedené v table na pravej strane.

Program ABBYY Porovnať dokumenty dokáže zistiť nasledujúce typy rozdielov:

Každá položka v zozname rozdielov obsahuje odstránené, vložené alebo upravené fragmenty textu a čísla strán, kde sa daný text sa vyskytuje v každom dokumente. Ak chcete rozdiel skopírovať do schránky, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na Kopírovať rozdiel v ponuke skratiek alebo ho vyberte a kliknite na Upraviť > Kopírovať rozdiel.

Ak bol fragment textu upravený, stará aj nová verzia fragmentu sa zobrazí v table úplne vpravo.

Počet zistených rozdielov sa zobrazuje na dvoch miestach:

 • Na červenom pruhu zobrazenom v hornej časti zobrazovacej oblasti po porovnaní dokumentov:
 • Vedľa názvu karty ROZDIELY na table úplne vpravo: .

Keď vyberiete rozdiel na karte ROZDIELY odlišný text sa zobrazí v oboch dokumentoch vedľa seba.

Ak chcete prechádzať rozdielmi, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na rozdiel v jednom z oboch dokumentov.
 • Použite klávesové skratky: Ctrl+šípka doprava/Ctrl+šípka doľava.
 • Použitie tlačidlá a na karte ROZDIELY.
 • Kliknite na Porovnať a potom na Ďalší rozdiel alebo Predchádzajúci rozdiel.

Obe verzie môžete posúvať súčasne a sledovať zmeny v zobrazení vedľa seba.
Súčasné posúvanie je predvolene zapnuté. Ak ho chcete vypnúť, kliknite na Prispôsobiť na šírku v Zobraziť a zrušte začiarknutie položky Synchronizovať posúvanie alebo kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a vypnite možnosť Synchronizovať posúvanie v ponuke skratiek alebo kliknite na tlačidlo nad jedným z dokumentov.

Zoskupenie rozdielov

Program ABBYY Porovnať dokumenty zoskupuje zistené rozdiely, aby ste mohli ignorovať drobné zmeny a zamerať sa na podstatné rozdiely.

Zistené rozdiely sa môžu umiestniť do jednej z troch skupín:

 • Základný text
  Táto skupina obsahuje podstatné rozdiely zistené v základnom texte oboch dokumentov.
 • Hlavičky a päty
  Táto skupina obsahuje rozdiely v hlavičkách a pätách oboch dokumentov (napr. rozdiely v číslach strán).
 • Číslovanie
  Táto skupina obsahuje rozdiely v číslach nachádzajúcich sa v oboch dokumentoch, napríklad rozdiely v číslovaní zoznamov.

Ak chcete vypnúť zoskupovanie rozdielov, kliknite na tlačidlo na karte ROZDIELY na table úplne vpravo.

Ak chcete rozdiel odstrániť zo zoznamu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na tlačidlo na karte ROZDIELY.
 • Pravým tlačidlom myši kliknite na rozdiel a kliknite na Ignorovať rozdiel v ponuke skratiek.

Ak chcete odstrániť niekoľko rozdielov súčasne, pri ich výbere držte stlačený kláves Ctrl.

Všetky zmeny, ktoré odstránite zo zoznamu, nebudú uvedené v správe porovnania.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.