Přidávání vodoznaků

Editor PDF umožňuje přidávání záložek do dokumentů PDF. Vodoznak je text vložený nad, nebo pod obsah stránky. Vodoznaky můžete používat například k označení autora textu nebo označení stránek obsahujících důvěrné informace.

Postup přidání vodoznaku:

 1. Klikněte na kartu   a poté klikněte na položku Přidat vodoznaky .
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zvolte jedno z devíti možných umístění na stránce.
  Polohu vodoznaku můžete dále upravovat změnou hodnot svislého a vodorovného odsazení (posunu).
 3. Do pole Text zadejte text, který se má na stránkách objevit.
  Písmo, velikost písma a efekty písma pro text vodoznaku můžete zvolit v oddíle Formát .
 4. Postup úpravy orientace a průhlednosti vodoznaku:
  1. V poli Otočit zadejte úhel otočení (lze také použít posuvník napravo od tohoto pole).
  2. Do pole Průhlednost zadejte hodnotu průhlednosti (lze také použít posuvník napravo od tohoto pole).
 5. Zvolte, kam chcete vodoznak umístit — Nad obsahem stránky , nebo Na pozadí za obsahem stránky.
 6. Zadejte, zda se vodoznak má objevit na všech stránkách, nebo jen na vybraných stránkách dokumentu:
  1. Vyberte Vše v případě, že se vodoznak má umístit na všechny stránky.
  2. Vyberte Vybraný v případě, že se vodoznak má umístit pouze na aktuálně vybranou stránku.
  3. Vyberte Rozsah stránek v případě, že se vodoznak má umístit na stránky v určitém rozsahu. Pokud zvolíte tuto možnost, musíte v poli níže uvést rozsah stránek.
 7. Zkontrolujte vodoznak v podokně náhledu dialogového okna Přidat vodoznak a v případě spokojenosti s výsledkem klikněte na Uložit a přidat.

Do jednoho dokumentu můžete vložit větší počet různých vodoznaků.

Chcete-li odstranit vodoznaky z dokumentu, klikněte na  a poté klikněte na položku Odstranit vodoznak .

Tímto příkazem odstraníte všechny vodoznaky z dokumentu.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.