Pokud neni rozpoznan svisly nebo invertovany text

Část rozpoznaného textu může obsahovat velký počet chyb, pokud je orientace části zjištěna chybně nebo pokud je text v části invertován (tj. světlý text je vytištěn na tmavém pozadí).

Vyřešení problému:

  1. V okně Obraz vyberte oblast nebo buňku tabulky, která obsahuje svislý nebo invertovaný text.
  2. V podokně Vlastnosti oblasti (klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Vlastnosti oblasti v místní nabídce, aby se podokno zviditelnilo), vyberte:
    • orientaci textu z rozevíracího seznamu Směr textu CJK,
      nebo
    • Invertován z rozevíracího seznamu Inverze.
  3. Spusťte proces OCR znovu.

Podrobnosti o oblastech viz Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.