Označování textu

Editor PDF umožňuje označování změn, které by v dokumentu měly být provedeny. Jakýmkoli vložením označení úprav se nemění samotný text, ale pouze se označuje, kde je třeba provést jaké změny.

Anotace vztahující se k úpravám textu jsou k dispozici pouze v dokumentech s textovou vrstvou nebo v dokumentech rozpoznaných v rámci procesu rozpoznávání na pozadí.

Aplikace ABBYY FineReader nabízí následující nástroje pro označování:

Zvýraznit
Podtrhnout
Přeškrtnout
Přidat poznámku ke vkládání textu

Dvojím kliknutím na komentář lze k jakémukoli typu anotace přidat komentář. Více informací o komentářích naleznete v kapitole Spolupráce na dokumentech PDF.

Zvýraznění, podtržení nebo vyškrtnutí části textu:

  • Na hlavním panelu nástrojů vyberte značkovací nástroj a pak vyberte požadovanou část textu, nebo
  • vyberte požadovanou část textu a pak na hlavním panelu nástrojů vyberte značkovací nástroj.

Označení místa pro vložení textu:

  • Klikněte na nástroj na panelů nástrojů Nástroje PDF a klikněte na místo, kam se podle vašeho názoru má text vložit.

Změna barvy označení anotace:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na anotaci a vyberte požadovanou barvu z místní nabídky, nebo
  • klikněte na značkovací nástroj na hlavním panelu a poté klikněte na jedno z barevných políček na panelu nástrojů, který se zobrazí nad dokumentem.

K označení určitých částí textu můžete použít funkci vyhledávání, aby při jejich hledání nebylo nutno procházet celý dokument.

  1. Otevřete podokno Hledat.
  2. Zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete vyhledat.
  3. V podokně Hledat vyberte výsledky vyhledávání, které chcete označit, a klikněte na požadovaný značkovací nástroj. Chcete-li vybrat jinou barvu, klikněte na šipku vedle značkovacího nástroje, a nikoli na samotný nástroj, a pak klikněte na požadovanou barvu na paletě barev, která se zobrazí.

Ve výchozím nastavení značkovací nástroje v podokně Hledat používají stejné barvy jako značkovací nástroje na panelů nástrojů Nástroje PDF.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.