Zobrazení a úpravy souborů PDF

S pomocí aplikace ABBYY FineReader můžete snadno zobrazovat, upravovat, komentovat a prohledávat jakýkoli typ souboru PDF, dokonce i ty, které byly získány pouhým naskenováním tištěného dokumentu, a tak neobsahují žádný text s možností úprav či vyhledávání.

Zobrazování souborů PDF a přidávání komentářů

Na obrazovce Nová úloha klikněte na záložku Otevřít a poté klikněte na Otevřít dokument PDF. Vybraný dokument se otevře v editoru PDF pro zobrazení a komentování.

Použijte tlačítka Stránky, Záložky, Vyhledat a Komentáře a s jejich pomocí procházejte dokument.

ABBYY FineReader nabízí následující nástroje pro komentáře:

Nevidíte-li nástroje pro komentáře, klikněte na tlačítko.

Úpravy souborů PDF

ABBYY FineReader nabízí následující nástroje pro úpravy:

Viz také: Úpravy textu, Vkládání a úprava obrázků.

Ochrana dokumentů PDF

Pomocí aplikace ABBYY FineReader můžete:

Viz také: digitální podpisy, odstraňování důvěrných informací z dokumentů PDF, hesla a oprávnění.

Vyplňování formulářů

Aplikace ABBYY FineReader vám umožňuje vyplňovat, ukládat a tisknout interaktivní formuláře.

Po otevření PDF s interaktivním formulářem jsou pole formuláře zvýrazněna a nabízejí možnost výběru hodnoty z rozevíracího seznamu nebo vepsání určitých informací.

Pokud se setkáte s formulářem, který nelze vyplnit prostým vepsáním textu do prázdných polí, použijte nástroj Textový rámeček a napište nezbytné informace na formulář. Viz také: Vyplňování formulářů.

Více informací o práci se soubory PDF naleznete v kapitole Práce s PDF dokumenty.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.